• Informacje na temat:

  konstytucja rp 1997

Artykuły na temat: konstytucja rp 1997
 • TK: Ekwiwalent urlopowy dla nauczycieli - niezgodny z konstytucją

  ...tu stosować zasady określone w kodeksie pracy i rozporządzeniu urlopowym ministra pracy i polityki socjalnej z 1997 r. Przepisy te zupełnie inaczej nakazują obliczać ekwiwalent urlopowy - w sposób...

 • Ministerstwo Finansów sprawdzi, kto jest "prawdziwym" przedsiębiorcą, a kto nie

  W marcu 2019 r., Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie do obiegu prawnego testów mających na celu sprawdzenie, kto z prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest "prawdziwym" przedsiębiorcą, a kto nie. Fiskus zapowiedział, że nie prześliźnie się nawet mysz. Burza medialna i oburzenie opinii publicznej spowodowały, że miesiąc później resort finansów odżegnywał się od tego pomysłu, tyle że na zasadzie: jestem za, a nawet przeciw.

 • Resort pracy chce przenieść większość przepisów do kodeksu pracy

  Ministerstwo pracy chce przenieść do kodeksu pracy część przepisów zapisanych w rozporządzeniach do kodeksu. Propozycja wynika z tego, że wiele upoważnień do wydania rozporządzeń, zawartych w kodeksie, pochodzi sprzed wejścia w życie konstytucji z 1997 r.

 • Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących tzw. milczącej interpretacji podatkowej. Zalecił również Sejmowi wprowadzenie zmian w prawie, które umożliwią informowanie podatników o ich sytuacji w związku z wydaniem takiej interpretacji podatkowej.

 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.; dalej jako: "RehU") zawiera szczególną regulację dotyczącą czasu pracy osób niepełnosprawnych. W 2012 roku regulacja ta uległa zmianie, którą negatywnie ocenił Trybunał Konstytucyjny. Niniejszy materiał traktuje o konsekwencjach wynikających...

 • Trybunał Konstytucyjny orzekł , ze przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami, który nie dopuszcza na żądanie zwrotu właścicielowi nieruchomości, przejętej przez jednostkę samorządu terytorialnego na cele publiczne, jeśli ten cel nie został zrealizowany, jest zgodny z konstytucją.

 • ...przygotowane w czasach obowiązywania konstytucji z 1952 roku. Obecnie obowiązuje ustawa zasadnicza z 1997 roku. Zgodnie z art. 67 ust. 1 zakres i forma zabezpieczenia powinny być określone w ustawie...

 • Skarga pauliańska również dla fiskusa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

  W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych ukształtował się pogląd, zgodnie z którym organy podatkowe mogą wykorzystywać instytucję skargi pauliańskiej w celu dochodzenia wierzytelności publicznoprawnych. Egzekwowanie przez fiskusa należności podatkowych poprzez stosowanie środka charakterystycznego dla stosunków cywilnoprawnych - pomimo iż jest niekorzystne dla samych podatników - uznane zostało przez Trybunał za działanie zgodne z Konstytucją RP.

 • Marek K. wniósł o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacenia świadczenia wyrównawczego. W 1997 r. zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę agencyjną, która została ostatecznie rozwiązana w 2002 r. Z jego uzasadnienia wynikało, że takie świadczenie mu się należy, z racji tego, iż z pozyskanych przez niego klientów towarzystwo czerpie znaczne korzyści.

 • Zamieszanie wokół Fundacji Wolni Obywatele RP oraz Fundacji XX. Czartoryskich wywołało publiczną debatę o modelu funkcjonowania i prawa takich podmiotów. Obecne normy prawne pochodzą sprzed 34 lat i nie doczekały się od tego czasu żadnej większej nowelizacji. Potrzebne są nowe regulacje, które sprawią, że duże fundacje z polskim kapitałem będą zakładane w kraju, a nie poza jego granicami.