• Informacje na temat:

  kontrakt menedżerski

Artykuły na temat: kontrakt menedżerski
 • Sprawa prawnopodatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, od kilku lat jest przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych i sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi (zwłaszcza, gdy...

 • Zawarcie kontraktów menedżerskich w spółce zależnej od Emitenta z opcją objęcia akcji Emitenta Zarząd Morizon S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym...

 • Kontrakt menedżerski to przede wszystkim umowa cywilnoprawna, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, na mocy której menedżer zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu(...). Kontrakt menedżerski a umowy o pracę Kontrakty menedżerskie mogą zawierać pewne elementy charakterystyczne dla umowy o pracę (zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy przez pewien okres w ciągu roku...

 • Raport bieżący nr 36/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka”), w nawiązaniu...

 • MSP chce, by wynagrodzenia menedżerów w spółkach SP zależały m.in. od wyników

  Resort skarbu chce wprowadzić nowe zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów w spółkach Skarbu Państwa, zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich. Wynagrodzenie składałoby się z części stałej i zmiennej, która będzie zależeć m.in. od wyników finansowych.

 • Wiodący producent żywności ekologicznej z nowymi istotnymi kontraktami handlowymi (Tesco, Kaufland) oraz nowym zespołem zarządzającym wchodzi w kolejny etap rozwoju biznesowego.

 • Opodatkowanie wynagrodzeń menedżerów

  Usługi menedżerskie stanowią działalność wykonywaną osobiście nawet wówczas, gdy podatnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie. Oznacza to, że musi płacić podatek według skali podatkowej, a przychody może zmniejszać o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (w wysokości określonej dla pracowników).

 • Zakaz liniowego PIT nie tylko dla prezesa, ale też dla dyrektora

  Fiskus twierdzi, że osoba zarządzająca częścią spółki nie może się rozliczać jak przedsiębiorca - pisze w środowym wydaniu "Rzeczpospolita".

 • Przy której umowie w portfelu zostanie ci najwięcej?

  Co więcej, osoby te nie były oprócz tego nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz nie pobierały renty lub emerytury. Niestety nie zostały przeprowadzone badania, które wskazywałyby, ile procent z tej grupy zatrudnionych jest niezadowolonych z formy zawartej umowy, a wiadomo, że taka grupa istnieje. Umowę o dzieło lub kontrakt menedżerski zawiera wielu menedżerów. Ich decyzja pozwala...

 • Raport bieżący nr 41/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka”) w nawiązaniu...