• Informacje na temat:

  korekta zeznania podatkowego

Artykuły na temat: korekta zeznania podatkowego
 • Korektę rocznego zeznania można złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Przy składaniu takiej korekty fiskus z reguły nie nakłada na nas żadnych kar(...). Jednak w sytuacji, gdy każdy z małżonków rozliczał się oddzielnie, nie można przy korekcie zeznania wybrać opcji wspólnego rozliczenia. W korekcie możemy również wskazać lub zmienić organizację pożytku...

 • Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych przedsiębiorców

  Przedsiębiorcy przy wypełnianiu rocznych PIT-ów mają problem z właściwym rozliczeniem strat z lat ubiegłych oraz mylą zaliczki wpłacone w danym roku podatkowym z zaliczkami należnymi za dany rok podatkowy - wynika z poradnika opracowanego przez Izbę Skarbową w Białymstoku. Zdarzają się także pomyłki w adresach oraz braki w załącznikach.

 • ...kwietnia doszedł do wniosku, że korzystniejsze byłoby wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie może złożyć zeznania podatkowego ponownie, traktując to jak korektę. Na poprawienie zeznania podatkowego mamy 5 lat. Termin ten liczy się od końca roku, w którym zeznanie zostało złożone (czyli za 2012 r. mamy czas do 31 grudnia 2018 r.). Składamy nową, prawidłowo...

 • Efektem sporządzenia korekty rozliczenia może być konieczność uregulowania zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę od niej wylicza się według stawki podstawowej, obniżonej albo podwyższonej. Obniżone obciążenia odsetkowe stanowią premię za szybką wpłatę długu ujawnionego w wyniku sporządzenia przez podatnika autokorekty rozliczenia, podwyższone - mają zniechęcać do zaniżania akcyzy i VAT.

 • Od lat jestem na rencie i zawsze z dochodów rozliczał mnie ZUS, ja nie wysyłałam żadnych PIT-ów do urzędu skarbowego. Niedawno dowiedziałam się, że mogłabym skorzystać z ulgi na dziecko. Czy w takim przypadku powinnam złożyć korektę zeznania podatkowego? Natalia z Bolesławca...

 • Niewykorzystanie przysługujących podatnikom ulg, brak podpisu czy niedołączenie wymaganych dokumentów to najczęstsze przyczyny korekty. Podatnik może dokonać korekty nawet po terminie przeznaczonym na składanie rocznych zeznań podatkowych.

 • ...wartości szacunkowe. Do zeznania dołączmy wyjaśnienie, że zostało przygotowane na podstawie własnych obliczeń. Korekta bez uzasadnienia Od roku 2016 do korekty deklaracji podatkowej nie trzeba(...) korektę zeznania za wcześniejszy okres. 2 BŁĘDNY PESEL LUB NIP. Jaki identyfikator trzeba wpisać, numer PESEL czy NIP? Wiele osób wciąż ma wątpliwości. Ten pierwszy powinni wybierać podatnicy, którzy...

 • Kto odpowiada za błędy w PIT za 2015 rok?

  Roczne zeznania podatkowe nie zawsze są rzetelne. Zaległości podatkowe wynikające z błędnych wyliczeń pokrywa podatnik. Odpowiedzialność za uchybienia noszące znamiona przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych może jednak ponieść osoba sporządzająca rozliczenie. Sposobem na uniknięcie dotkliwych sankcji jest korekta zeznania podatkowego.

 • ...przekracza 8,70 zł. Jeśli zapłacimy zaległy podatek w ciągu 7 dni od dnia złożenia zeznania, mamy prawo do obniżonych odsetek, których stawka aktualnie wynosi 6 proc. 5. Korekta polega na ponownym złożeniu tego samego formularza. Jeśli więc rozliczyliśmy się na PIT-37, ponownie składamy ten sam druk. Zamiast rubryki „złożenie zeznania” zaznaczamy „korekta zeznania”. Dołączamy także uzasadnienie...

 • Jak urzędy skarbowe sprawdzają zeznania za 2015 rok?

  Urzędy skarbowe sprawdzają zeznania podatkowe w pierwszej kolejności pod kątem terminowości złożenia, poprawności formalnej oraz zasadności korzystania z ulg i odliczeń. Nie wyklucza to przeprowadzenia w późniejszym terminie kontroli lub postępowania podatkowego. Dokumentację związaną z PIT za 2015 r. należy zachować co najmniej do końca 2021 r.