• Informacje na temat:

  koszty uzyskania dochodu

Artykuły na temat: koszty uzyskania dochodu
 • Bezwarunkowy dochód podstawowy zastąpi socjalne wsparcie państwa

  Zmieniająca się rzeczywistość oraz postępująca automatyzacja, wywiera coraz większy wpływ na rynek pracy w tym i na wynagrodzenia. Już dzisiaj dużo zadań przejęły maszyny, a w przyszłości ich udział będzie jeszcze większy. Rozwój automatyki skutkował będzie tym, że praca człowieka stanie się mniej potrzebna. Konieczne może się okazać wprowadzenie nowych sposobów dystrybucji dochodu...

 • Reguły stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów

  W stosunku do różnych rodzajów przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa o pdof przewiduje możliwość stosowania zryczałtowanych kosztów ich uzyskania. Wysokość części z nich została określona kwotowo, a części procentowo. W grupie tych ostatnich znajdują się koszty 50%, nazywane kosztami autorskimi. Stosowanie tego rodzaju kosztów możliwe jest wyłącznie po spełnieniu ściśle określonych

 • Jeżeli pracujesz na umowę o pracę koszt uzyskania przychodu jest określony we wskazanych w ustawie kwotach. Ale uwaga, gdy dojeżdżasz do pracy np. środkami komunikacji miejskiej albo pociągiem i posiadasz imienny bilet okresowy, a twoje wydatki na ten cel były wyższe niż wskazane w ustawie, możesz uwzględnić faktycznie wydaną kwotę.

 • Koszty uwzględniane przy sprzedaży prywatnej nieruchomości

  Osoby fizyczne zbywające odpłatnie prywatne nieruchomości lub prawa majątkowe zobowiązane są do zapłacenia podatku od dochodu z takiej transakcji. Obliczenie tego podatku wymaga z kolei ustalenia nie tylko przychodu z odpłatnego zbycia, ale również kosztów jego uzyskania.

 • ...oraz inne ewentualne koszty poniesione dla osiągnięcia przychodu z akcji. Gdy poniósł Pan takie koszty, powinny zostać wpisane do rubryki PIT-38. Jeżeli na sprzedaży akcji zarobił Pan 10 tys. zł, to...

 • NSA: Premie wypłacone z dochodu po opodatkowaniu mogą być kosztem

  Nagrody i premie wypłacone pracownikom firmy z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodu - orzekł w poniedziałek w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Dotychczas kwestia ta budziła wątpliwości sądów.

 • Jak uzyskać wyższe alimenty?

  ...potrzeb, jest to więc dobry argument „za”, uzasadniający żądanie podwyżki. Wyższe koszty utrzymania wynikają z rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole, uczestniczenia przez nie w dodatkowych(...) – uprzedziła urzędniczka. Trzeba skalkulować koszty utrzymania! W urzędzie gminy poinformowano Krystynę, że powinna sporządzić na piśmie szczegółową kalkulację kosztów utrzymania i kształcenia dziecka, na...

 • Podatnicy często otrzymują wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie skarbowym w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów. Nie muszą jednak z własnej kieszeni pokrywać wydatków związanych z takimi wizytami. Fiskus, o ile otrzyma odpowiedni wniosek, zwraca koszty przejazdu i rekompensuje utracone zarobki.

 • ...spowodowana np. długotrwałym bezrobociem, ciężką chorobą lub niepełnosprawnością rodzica. Jednak i tu obowiązuje kryterium finansowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być(...) wynieść od 72,80 zł do 182 zł miesięcznie. Jest ona uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Im jest on niższy, tym wyższe stypendium można dostać. Warto jednak pamiętać, że uczeń nie...

 • Na koniec roku przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych obowiązani są ustalić dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Na sposób jego ustalenia ma wpływ m.in. prowadzona ewidencja księgowa, czy okoliczności występujące w trakcie roku podatkowego.