• Informacje na temat:

  krs formularze

Artykuły na temat: krs formularze
 • ...numer KRS. Urząd wezwie nas do jego uzupełnienia. Podobnie będzie, gdy zapomnimy się podpisać pod zeznaniem podatkowym – to jedno z najczęstszych naszych niedopatrzeń.

 • Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

  KRS jest podstawowym źródłem informacji o spółkach handlowych. Znajdują się w nim dane m.in. o sposobie reprezentacji, o ewentualnych zaległościach wobec organów, wierzytelnościach. Dzięki danym z KRS można sprawdzić informacje o spółce, która ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS, która ma

 • ...pożytku publicznego (KRS). Fiskus w naszym imieniu przekazuje potem tę kwotę obdarowanemu. Czas na samodzielne rozliczenie się z urzędem skarbowym mamy do 30 kwietnia.

 • Tylko kilka dni, a nie jak do tej pory miesiąc, będzie potrzebować przedsiębiorca na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Umożliwi to nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która dziś wchodzi w życie. Jej głównym zadaniem jest uproszczenie procedur związanych z wpisem do KRS.

 • Zwróćmy uwagę, czy właściciel firmy udostępnia swoje dane (numer telefonu, adres, numer KRS) oraz zamieszcza regulamin zakupów. Natomiast sam nie powinien wymagać podawania numeru PESEL czy dowodu osobistego. Aby mieć pewność, że nikt nieuprawniony nie pozna naszych danych, sprawdźmy, czy połączenie jest szyfrowane protokołem SSL. Adres strony zaczyna się wówczas od https...

 • Od 2017 r. mają być tylko e-wnioski do KRS

  Obecnie zdecydowana większość wniosków jest składana do KRS w formie papierowej. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zaczną w pełni obowiązywać przepisy, które umożliwią składanie wszystkich e-wniosków do KRS przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 • ...procedura rejestracji w KRS innych rodzajów spółek. 5. Jeśli obawiamy się założenia własnej firmy, zainteresujmy się założeniem lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej (spółdzielnia opiera się...

 • Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w trybie art. 402 (2) § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne...

 • ...wierz wyłącznie w zapewnienia ustne akwizytora. Sprawdź dokładne dane na umowie: oprócz nazwy firmy powinien się znajdować również adres, a także numer KRS lub NIP. 3. Zwróć uwagę na liczbę podpisów...

 • Zarząd spółki VEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, numer KRS 0000291387 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia...