• Informacje na temat:

    krystyna demska

Artykuły na temat: krystyna demska
  • Zarząd Spółki ŁDA INVEST SA przesyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki ŁDA INVEST SA w dniu 28.06.2002 r. PROJEKT Uchwała Nr 1...

  • Możliwość ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji ŁDA Invest rozważa Marek Gałuszka, jeden z akcjonariuszy firmy. W zależności od prowadzonych rozmów z Xoniksem, największym udziałowcem spółki, wezwanie może zostać ogłoszone na walory uprzywilejowane lub akcje znajdujące się w obrocie giełdowym.

  • Zarząd Spółki ŁDA INVEST SA informuje, że w wyniku problemu technicznego do raportu nr 17 z dnia 19.06.2002 r. wkradł się błąd, polegający na nieprzesłaniu...

  • Zarząd ŁDA INVEST SA przesyła treść projektów uchwał, które będą rozpatrywane podczas ZWZA w dniu 29.06.2001 r. PROJEKT Uchwała Nr 1 / 2001 Zwyczajnego...