• Informacje na temat:

  księga przychodów i rozchodów

Artykuły na temat: księga przychodów i rozchodów
 • Każdy pracownik musi mieć swoją kartę z zarobkami

  Prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników to jeden z obowiązków przedsiębiorcy. Niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz metody opodatkowania, każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi prowadzić ewidencję ich przychodów. Nie ma oficjalnego wzoru karty przychodów pracownika, natomiast przepisy określają informacje, jakie powinny się tam znaleźć.

 • Kiedy ryczałtowiec musi przejść na księgę przychodów i rozchodów?

  Ryczałtowiec nie może tak po prostu przejść sobie w trakcie roku z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym na opodatkowanie skalą. Może się to natomiast stać niejako odgórnie - warto wiedzieć, które działania pozbawią nas w środku roku prawa do stosowania zryczałtowanego PIT-u.

 • ...księgę przychodów i rozchodów) i wyrobić pieczątkę. Gdy pracodawca każe założyć działalność Jeżeli po przejściu na samozatrudnienie będziesz wykonywać tę samą pracę dla firmy, w której miałaś etat w tym(...) kosztów uzyskania przychodów. Zalety Jako przedsiębiorca masz prawo się rozliczać według karty podatkowej lub w formie ryczałtu bądź według stawki liniowej 19 proc. (na etacie podatek jest...

 • Prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez cudzoziemca

  Cudzoziemiec będący obywatelem kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, zamierza rozpocząć w Polsce indywidualną działalność gospodarczą. Czy w takiej sytuacji jest on zobowiązany prowadzić od samego początku księgi rachunkowe? Czy też może ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

 • ..., energię, telefon czy kablówkę powinna pani przechowywać przez 3 lata, a paragony przez 2 lata od zakupu. Prowadzisz mały biznes? Prowadzący księgi przychodów i rozchodów powinni na dzień 31.12. lub 1.01

 • Przeceny towaru handlowego nie wykazuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  Zamierzam przecenić część zalegającego w magazynie towaru handlowego. W niektórych przypadkach przecena zostanie dokonana poniżej ceny zakupu. Czy w tej sytuacji wykazany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszt zakupu powinnam pomniejszyć o powstałą różnicę?

 • Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; par. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji(...) przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U...

 • Od 1 lipca wszyscy podatnicy prowadzący księgi podatkowe w formie elektronicznej muszą na żądanie skarbówki składać kolejne struktury jednolitych plików kontrolnych.

 • Naprawdę dobra wiadomość dla bezrobotnych

  ...pracy". Warto podkreślić, że zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze(...) wyposażenia i materiałów, mogą zostać przez nich zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r. (sygn. IPTPB1

 • Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Co miesiąc sam pobieram wyciąg bankowy ze strony banku. Czy wszystkie opłaty wynikające z tego wyciągu mogę wpisać do PKPiR w jednej pozycji? Pod jaką datą wpisać ten wyciąg w przypadku, gdy np. na wyciągu wygenerowanym za okres 1-30 listopada jest podana data wyciągu 1 grudnia?