• Informacje na temat:

  kwalifikacje zawodowe

Artykuły na temat: kwalifikacje zawodowe
 • Tylko co dziesiąty Polak podnosi kwalifikacje zawodowe

  ...25 roku życia, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, ponad 63 proc. ma wykształcenie wyższe lub policealne. Wśród doszkalających się tylko niespełna 2 proc. ma wykształcenie podstawowe lub niższe...

 • Wydatki edukacyjne w kosztach podatkowych

  Zdobywanie i podnoszenie posiadanych kwalifikacji jest niezbędne gdy chce się być na bieżąco w wielu dynamicznie rozwijających się sferach życia. Posiadane umiejętności musi aktualizować zarówno sam przedsiębiorca, jak i zatrudniani przez niego pracownicy, osoby, z którymi zawiera umowy zlecenia lub o dzieło, a także jego kontrahenci. Aby jednak wydatki edukacyjne ponoszone przez podmiot gospodarczy mogły obciążać firmowe koszty podatkowe, musi zostać spełnionych szereg warunków.

 • Telepraca szansą na zwiększenie aktywizacji zawodowej kobiet

  ...- Telepraca jest jednym z rozwiązań, które mogą się przyczynić do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet; jest to jednak wyzwanie dla prawa pracy - powiedzieli eksperci. - Nieaktywne zawodowo kobiety są jedną z głównych rezerw polskiego rynku pracy - dodali.

 • ZPP: Doradztwo zawodowe w każdej szkole

  Wprowadzenie efektywnego doradztwa zawodowego w każdej szkole i włączenie do niego rodziców, a także wprowadzenie na poziomie lokalnym mechanizmów współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi postuluje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

 • Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na(...) w wymiarze: – 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych lub egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; – 21 dni – na przygotowanie pracy...

 • Zarząd Jujubee S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2017 z dnia 11.05.2017 r. w załączeniu przekazuje dokumenty stanowiące opis...

 • Doświadczenie życiowe i zawodowe kobiet po pięćdziesiątce jest ogromne. Nie daj go zmarnować. Pomóc Ci w tym może aktywizacja zawodowa.

 • Mniej niż połowa osób 55+ jest aktywna zawodowo. Resort pracy chce zachęcać do późniejszego przechodzenia na emeryturę

  Obniżenie wieku emerytalnego, które zacznie obowiązywać od 1 października tego roku, ma sprawić, że sami ubezpieczeni będą decydować o dalszej karierze zawodowej. Do dłuższej aktywności zawodowej może ich przekonać świadomość, że wysokość emerytury jest uzależniona od długości okresu pracy i wysokości opłacanych składek, a także od średniej długości życia po osiągnięciu wieku emerytalnego

 • Egzamin zawodowy będzie obowiązkowy

  Podejście do egzaminu zawodowego będzie warunkiem promocji do następnej klasy i ukończenia szkoły. Od 2020 roku uczniowie część pisemną egzaminu zawodowego będą zdawali on-line. Dyrektor CKE(...) ściślej współpracować z pracodawcami. Minister edukacji przedstawiła w zeszłym tygodniu podczas Kongresu Powiatów "Dobry zawód" we Wrocławiu zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Minister Anna...

 • Zmiany w kwalifikacjach i szkoleniach okresowych kierowców

  Z dniem 31 marca br. weszły w życie znaczące zmiany w zakresie przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kandydatów na zawodowych kierowców oraz w zakresie ich obowiązkowych szkoleń okresowych. Zmiany te mają na celu ułatwienie organizacji tych szkoleń. Umożliwiają m.in. przystępowanie do testu kwalifikacyjnego przez osoby, które go nie zdały, w innych ośrodkach niż te, w których kończyły kurs kwalifikacyjny.