• Informacje na temat:

  kwestionariusz osobowy

Artykuły na temat: kwestionariusz osobowy
 • Od 5.8.2009 r. przechowujemy w części B akt osobowych pracownika (nawiązanie stosunku pracy) również dokumenty w sprawie wykonywania telepracy, jeżeli oczywiście zatrudniamy osoby w takiej formie.

 • Zarząd Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 10/2018 z dnia 31 maja 2018 roku,...

 • Dane osobowe kandydata do pracy i ich udostępnianie

  Czy pracownicy, z którymi podpisujemy umowy o pracę, powinni wyrażać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, np. dotyczących dzieci? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w tym numeru PESEL, ubezpieczycielowi, jeśli firma wykupuje np. ubezpieczenie NW na wyjazd integracyjny?

 • W związku z powołaniem Pana Sebastiana Kosteckiego ,który został powołany na Członka Rady Nadzorczej spółki Wealth Bay S.A. uchwałą Walnego Zgromadzenia...

 • Jakie dane musimy udostępnić (przyszłemu) pracodawcy?

  ..., kwestionariusz osobowy). Pracodawca nie powinien więc zbierać kserokopii dokumentów potwierdzających informacje wskazane przez pracownika. Może jednak żądać, aby pracownik potwierdził informacje umieszczone w kwestionariuszu, np. pokazując dyplom ukończenia szkoły. - Regulacji w polskim Kodeksie pracy doczekały się również dane wrażliwe oraz dane biometryczne. Dane wrażliwe mogą być wyłącznie...

 • Zarząd GLG Pharma S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), nawiązując do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 4 listopada 2015 r., w załączeniu przekazuje kwestionariusze...

 • Powinna Pani zacząć od dwóch ogólnopolskich baz internetowych, zawierających informacje o zlikwidowanych lub przekształconych zakładach pracy i miejscu, gdzie znajdują się ich dokumenty. Prowadzą je: Archiwum Państwowe w Warszawie (ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php) oraz ZUS. Archiwum Państwowe przechowuje m.in. świadectwa pracy, umowy o pracę, kwestionariusze...

 • Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Przy czym, pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 • Ubezpieczeń Społecznych Złożenie wniosku Druk ZUS Kp-1 złóż w swoim oddziale ZUS. Dołącz kwestionariusz dot. okre sów składkowych...

 • Zarząd SPAC I S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w trakcie zmiany na CoGyn Pharmaceuticals S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w załączeniu przekazuje kwestionariusze...