• Informacje na temat:

  kwestionariusz osobowy pracownika

Artykuły na temat: kwestionariusz osobowy pracownika
 • 40 proc. firm przewozowych w Polsce ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników

  ...wspomagane są komputerowo. Ankieterzy posługując się telefonem, zadają pytania z kwestionariusza wywiadu i zarazem wprowadzają otrzymane odpowiedzi przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego(...) sytuację rynkową. Czy patrzą w przyszłość? Co postrzegają jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej działalności? Czy przewidują zmiany na rynku przewozów osobowych? Czy wykorzystują do sprzedaży bądź...

 • Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Przy czym, pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 • Od 5.8.2009 r. przechowujemy w części B akt osobowych pracownika (nawiązanie stosunku pracy) również dokumenty w sprawie wykonywania telepracy, jeżeli oczywiście zatrudniamy osoby w takiej formie.

 • Przechowywanie "nadmiarowych" dokumentów w aktach osobowych

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika. Ich źródłem są świadectwa pracy, kwestionariusze osobowe, zaświadczenia o ukończonych kursach, świadectwa szkolne i inne dokumenty uzyskiwane przez pracodawcę. Po wejściu w życie RODO pojawiło się pytanie o dopuszczalność

 • Dane osobowe kandydata do pracy i ich udostępnianie

  Czy pracownicy, z którymi podpisujemy umowy o pracę, powinni wyrażać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, np. dotyczących dzieci? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w tym numeru PESEL, ubezpieczycielowi, jeśli firma wykupuje np. ubezpieczenie NW na wyjazd integracyjny?

 • Raport bieżący nr 29/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Echo Investment Spółka Akcyjna...

 • Przyszły pracownik nie musi odpowiadać na wszystkie pytania

  ...zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, upoważnia pracodawcę do żądania od kandydata do pracy(...) pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.) autor: Agata Barczewska Gazeta Podatkowa...

 • Dane osobowe kandydata do pracy i ich udostępnianie

  Czy pracownicy, z którymi podpisujemy umowy o pracę, powinni wyrażać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, np. dotyczących dzieci? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w tym numeru PESEL, ubezpieczycielowi, jeśli firma wykupuje np. ubezpieczenie NW na wyjazd integracyjny?

 • Jakie dane musimy udostępnić (przyszłemu) pracodawcy?

  ..., kwestionariusz osobowy). Pracodawca nie powinien więc zbierać kserokopii dokumentów potwierdzających informacje wskazane przez pracownika. Może jednak żądać, aby pracownik potwierdził informacje umieszczone(...) przetwarzane, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Z kolei przetwarzaniem tych danych mogą zajmować się tylko osoby pisemnie...

 • W procesie rekrutacyjnym oraz w trakcie zatrudnienia często wykorzystywane są kwestionariusze i testy psychometryczne. Niewłaściwe ich stosowanie może spowodować powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i wykonującego je psychologa.