• Informacje na temat:

  kwestionariusz osobowy pracownika

Artykuły na temat: kwestionariusz osobowy pracownika
 • 40 proc. firm przewozowych w Polsce ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników

  ...wspomagane są komputerowo. Ankieterzy posługując się telefonem, zadają pytania z kwestionariusza wywiadu i zarazem wprowadzają otrzymane odpowiedzi przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego(...) sytuację rynkową. Czy patrzą w przyszłość? Co postrzegają jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej działalności? Czy przewidują zmiany na rynku przewozów osobowych? Czy wykorzystują do sprzedaży bądź...

 • Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Przy czym, pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 • Od 5.8.2009 r. przechowujemy w części B akt osobowych pracownika (nawiązanie stosunku pracy) również dokumenty w sprawie wykonywania telepracy, jeżeli oczywiście zatrudniamy osoby w takiej formie.

 • Przechowywanie "nadmiarowych" dokumentów w aktach osobowych

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika. Ich źródłem są świadectwa pracy, kwestionariusze osobowe, zaświadczenia o ukończonych kursach, świadectwa szkolne i inne dokumenty uzyskiwane przez pracodawcę. Po wejściu w życie RODO pojawiło się pytanie o dopuszczalność

 • Dane osobowe kandydata do pracy i ich udostępnianie

  Czy pracownicy, z którymi podpisujemy umowy o pracę, powinni wyrażać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, np. dotyczących dzieci? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w tym numeru PESEL, ubezpieczycielowi, jeśli firma wykupuje np. ubezpieczenie NW na wyjazd integracyjny?

 • Raport bieżący nr 29/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Echo Investment Spółka Akcyjna...

 • Przyszły pracownik nie musi odpowiadać na wszystkie pytania

  ...zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, upoważnia pracodawcę do żądania od kandydata do pracy(...) pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.) autor: Agata Barczewska Gazeta Podatkowa...

 • Dane osobowe kandydata do pracy i ich udostępnianie

  Czy pracownicy, z którymi podpisujemy umowy o pracę, powinni wyrażać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, np. dotyczących dzieci? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w tym numeru PESEL, ubezpieczycielowi, jeśli firma wykupuje np. ubezpieczenie NW na wyjazd integracyjny?

 • ...w trudnej sytuacji wszystkie firmy zajmujące się ochroną. Kodeks pracy ściśle określa bowiem, jakich danych osobowych od pracownika może żądać pracodawca. Nie ma wśród nich informacji o niekaralności(...) o niekaralności to nie jedyny przykład niedozwolonego pozyskiwania informacji o zatrudnionych. Firma HIT Elektronics Poland z Ciechanowa żądała podania w kwestionariuszach osobowych wypełnianych przez...

 • W procesie rekrutacyjnym oraz w trakcie zatrudnienia często wykorzystywane są kwestionariusze i testy psychometryczne. Niewłaściwe ich stosowanie może spowodować powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i wykonującego je psychologa.