• Informacje na temat:

  lata pracy do emerytury

Artykuły na temat: lata pracy do emerytury
 • W tym roku skończę 62 lata i zastanawiam się nad przejściem na wcześniejszą emeryturę. Czy to się w ogóle opłaca? Maryla z Babiegomostu.

 • Staż pracy może warunkować prawo do emerytury?

  Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw emerytalnych. To miałoby rozwiązać problem groszowych emerytur, których według ZUS przybywa z roku na rok. Kluczowym założeniem reformy emerytalnej jest likwidacja OFE i rozdzielenie zgromadzonych w nich aktywów pomiędzy Fundusz Rezerwy Demograficznej a otwarte fundusze inwestycyjne. Zmiany miałyby wejść

 • Wyjątkowo wysokie świadczenia Przepisy wydłużające wiek emerytalny wprowadziły możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury. Według szacunków ekspertów...

 • Sejm odrzucił projekt PSL dotyczący emerytury po 40 latach pracy

  Sejm nie będzie pracował nad projektem PSL dot. przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy; posłowie w głosowaniu przychylili się do wniosku klubu Nowoczesnej i odrzucili projekt w pierwszym czytaniu.

 • ...wystąpić o przyznanie emerytury częściowej.

 • Rafalska: Do emerytury minimum pięcioletni staż pracy

  Na pewno chcemy zlikwidować emerytury groszowe. Nie będzie już świadczeń za 4 gr. One kompromitują państwo i podnoszą koszty administracyjne systemu - mówi DGP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • ...60 (u kobiet) lub 65 lat (u mężczyzn). Druga kwestia to staż pracy: panie będą musiały udowodnić 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych (a więc o 2 lata mniej niż obecnie), a panowie – bez zmian(...) limitu dodatkowych zarobków. Uwaga! Nie możesz jedynie kontynuować pracy w ramach umowy ze swoim ostatnim pracodawcą – wówczas prawo do emerytury będzie zawieszone. 4. Ochrona przedemerytalna Jeśli...

 • Staż pracy mogą udokumentować "stare" dowody osobiste

  Stare dowody osobiste, wydawane w formie zielonej książeczki, książeczki zdrowia oraz zeznania świadków mogą potwierdzić staż pracy, od którego zależy wysokość emerytury - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • ...przedstawionych przez nas dokumentów potwierdzających lata pracy i wysokość zarobków sprzed przed 1 stycznia 1999 r. Jeszcze kilka lat temu, jeśli ktoś miał dowód, że pracował, ale nie mógł wykazać wysokości pensji(...) zlecenia odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. To oznacza, że wartość zgromadzonych składek emerytalnych systematycznie rośnie. ❱ W związku z tym rośnie kwota emerytury, która im się należy...

 • Polacy akceptują różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. I chcą stażu pracy jako kryterium. Sondaż, który dla DGP przeprowadził Panel Badawczy Ariadna, pokazuje, że za zróżnicowaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn opowiada się ponad połowa ogółu badanych.