• Informacje na temat:

  legalizacja samowoli budowlanej

Artykuły na temat: legalizacja samowoli budowlanej
 • Opłata za legalizację samowoli budowlanej jest wysoka, jeśli jednak znajdujemy się w szczególnie trudnej sytuacji, możemy liczyć na ulgę lub na rozłożenie...

 • Tańsze samowole budowlane

  Niższa opata legalizacyjna, możliwość jej umorzenia lub rozłożenia na raty - czyli o zmianach, jakie wprowadziło nowe prawo budowle w kwestii ustalania należności i procedur obowiązujących przy legalizacji niektórych samowoli budowlanych.

 • Dzięki temu, że od 28 czerwca tego roku zamiast pozwolenia na budowę w większości przypadków wystarczy tylko zgłoszenie do starostwa, obniżyły się stawki opłat za legalizację samowoli budowlanych. Ich wysokość zależy bowiem od rodzaju samowoli. Dokładniej od tego, jakie formalności nie zostały dopełnione. Legalizacja obiektu, który wymagał uzyskania pozwolenia na budowę jest o wiele droższa niż...

 • Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

  Większość prac budowlanych podlega konieczności uzyskania pozwolenia bądź zezwolenia na budowę. Niedopełnienie tej formalności jest traktowane jako samowola budowlana i może się wiązać z daleko idącymi konsekwencjami (karą grzywny bądź nawet nakazem rozbiórki). Prawo budowlane daje także możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej. Procedury nie należą do najłatwiejszych, jednak warto się im

 • Dokonałam utwardzenia istniejącej od ponad 30 lat drogi dojazdowej. Nigdzie tego jednak nie zgłosiłam i wszczęto wobec mnie postępowanie w sprawie samowoli budowlanej. Jak postępować w niniejszej sprawie ?

 • Co warto wiedzieć o postępowaniu legalizacyjnym?

  W jakich okolicznościach inwestor może skorzystać z prawa do legalizacji samowoli budowlanej? Jakie dokumenty i w jakim terminie powinien on dostarczyć? W jaki sposób ustalana jest wysokość opłaty legalizacyjnej?

 • ...również odpowiedzialność za długi albo inne zobowiązania spadkodawcy. Zgodnie z przepisami na inwestorze i właścicielu spoczywają obowiązki dotyczące samowoli budowlanej oraz jej legalizacji. Mówi o tym...

 • Co grozi za samowolę budowlaną?

  Samowola budowlana należy do najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. W samym tylko pierwszym półroczu 2016 roku odnotowano 24 000 spraw sądowych związanych z samowolą, a problem z roku na rok się nasila. Czym jest samowola budowlana i co może za nią grozić? Odpowiedź przygotował serwis Homla.pl.

 • Ubiegając się o legalizację samowoli budowlanej, należy złożyć w powiatowym inspektoracie budowlanym szereg dokumentów. Niezbędne będzie zaświadczenie o zgodności inwestycji z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. Jeśli takiego planu nie ma, powinni Państwo postarać się o decyzję o warunkach zabudowy. Potrzebne będą również cztery kopie projektu budowlanego wraz z opiniami...

 • Od 2015 budowanie domu będzie prostsze

  W 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane. Nowe zapisy mają działać na korzyść prywatnych inwestorów i zachęcić ich do rozpoczęcia inwestycji budowlanych. W nowych zapisach prawnych zniesiono kilka najbardziej uciążliwych obowiązków inwestora i uproszczono niektóre formalności. Kalkulatory Budowlane sprawdziły najważniejsze zmiany i wskażemy korzyści wynikające z nowych zapisów prawa budowlanego.