• Informacje na temat:

  lekki stopień niepełnosprawności

Artykuły na temat: lekki stopień niepełnosprawności
 • Do skorzystania z różnych ulg, np. w opłatach, czy z odpisów podatkowych często wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy. Ja jestem osobą niepełnosprawną, ale pracuję. Czy mam prawo do takich ulg i odpisów? Wiesława, Kłodzko.

 • Wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności na urlop dodatkowy

  . Orzeczenia takie nie zawsze mają charakter bezterminowy, mogą też być wydane na określony czas. Ponadto stopień niepełnosprawności może ulec zmianie z wyższego na niższy i odwrotnie. Obniżenie stopnia niepełnosprawności do lekkiego wpływa na prawo do urlopu dodatkowego.

 • Osoby dorosłe dostają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Decyzję podejmuje powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

 • Ściąga z ustawy 500+: Najczęściej zadawane pytania

  Od kwietnia na każde drugie i kolejne dziecko rodziny otrzymają wsparcie od państwa w wysokości 500 zł. Na dodatkową pomoc w postaci świadczenia już na pierwsze dziecko mogą liczyć rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu.

 • Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, ale chciałbym podjąć działalność gospodarczą. Czy to prawda, że ze względu na stan zdrowia nie będę płacił składek na ZUS? Jerzy W., Lublin...

 • Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

  W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na tzw. starych pracowników. W praktyce przepisy te mogą znaleźć zastosowanie do osób, które uległy wypadkowi i stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia u pracodawcy.

 • Osoby niepełnosprawne wyjeżdżające na turnus rehabilitacyjny mogą teraz liczyć na wyższe dofinansowanie. Wynosi ono: przy znacznym stopniu niepełnosprawności...

 • Strach padł na 135 tys. niepełnosprawnych

  PKPP Lewiatan postuluje likwidację dofinansowania z PFRON do zatrudniania osób z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz całkowite zrównanie chronionego i otwartego rynku pracy. Obecnie zatrudnionych jest jedynie 13,6 proc. niepełnosprawnych.

 • Strach padł na 135 tys. niepełnosprawnych

  PKPP Lewiatan postuluje likwidację dofinansowania z PFRON do zatrudniania osób z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz całkowite zrównanie chronionego i otwartego rynku pracy. Obecnie zatrudnionych jest jedynie 13,6 proc. niepełnosprawnych.

 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wielu pracodawcom kojarzy się wyłącznie z finansowym eldorado - niższe podatki, specjalne fundusze na tworzenie miejsc pracy i wyposażenie zakładu, mniejsze koszty pracy... Gdyby jeszcze "niepełnosprawny" okazał się osobą w pełni zdrową ...