• Informacje na temat:

  liberalizacji handlu

Artykuły na temat: liberalizacji handlu
 • Wpływ handlu międzynarodowego na płace i zatrudnienie

  Zarówno w ostatnich dekadach XX wieku jak i na początku XXI, w wielu krajach z rozwojem handlu międzynarodowego pogłębiała się rozpiętość płac i wzrost bezrobocia. Wielu ekonomistów badało i analizowało wpływ wymiany handlowej z zagranicą na zatrudnienie i płace. Przyczyniło się to do rozwoju badań nad mechanizmami i skutkami powyższego zjawiska.

 • Europa rezygnuje z zakazu handlu w niedziele. A Polska?

  Poddając analizie 30 krajów Europy, można zaobserwować trend liberalizacji prawa dotyczącego zakazu handlu w niedziele. Najnowsi członkowie Unii Europejskiej zwykle nie nakładali w przeszłości ograniczeń. Dojrzałe europejskie gospodarki sięgały po tego rodzaju zakaz wcześniej, jednak z czasem rozluźniają go, zezwalając na większą swobodę w handlu.

 • Znamy bilans po 1 listopada

  ...1 listopada był pierwszym dniem, objętym zakazem zatrudniania pracowników w handlu w niektóre dni świąteczne. Wszystkie sieci handlowe zastosowały się do tego zakazu. Podobnie jak większość małych osiedlowych sklepów - informuje Konfederacja Pracodawców Polskich.

 • W mijającym tygodniu uwaga rynków finansowych skupiona była wokół Chin, gdzie bank centralny dokonał liberalizacji polityki kursowej i teraz analitycy i ekonomiści próbują rozwikłać układankę, na ile osłabienie chińskiego juana przyniesie dezinflacyjną presję w ujęciu globalnym?

 • ...ustawowej płacy minimalnej. - Szczególnie dotyczy to pracowników tymczasowych - podkreślił Heuer. Poniedziałkową konferencję gospodarczą zorganizowały Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP...

 • TTIP może być wzorcem w handlu międzynarodowym

  Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi może także stworzyć mechanizmy, które pozwoliłyby bronić wolnego handlu i liberalnego podejścia do gospodarki w świecie. Otwarcie rynku energii między USA i UE jest jednym z najważniejszych elementów negocjacji umowy o transatlantyckim partnerstwie w handlu i inwestycjach (TTIP).

 • Dlaczego rynek pracy w Hiszpanii nie działa

  ...80., kiedy w następstwie częściowej liberalizacji kodeksu pracy znacząco zmniejszono koszty odpraw dla pracowników czasowych. Związki zawodowe nie zgodziły się jednak na analogiczne zmiany(...) przemysłowym oraz handlu. Znaczące różnice w stopniu ochrony przed zwolnieniem pracowników stałych i czasowych powodują dużą rotację pracowników czasowych i jest jedną z przyczyn, dla których pracodawcy...

 • Europa rezygnuje z zakazu handlu w niedziele

  Analitycy PwC poddali analizie 30 krajów Europy pod kątem prawa dotyczącego zakazu handlu w niedziele. 13 nie posiada żadnych restrykcji w tym obszarze, a 15 w ciągu ostatnich 10 lat przechodziło proces rozluźnienia prawa i ograniczenia handlu w niedziele.

 • Projekt ustawy o ograniczeniu handlu do prac w komisji

  Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna są przeciw projektowi ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, a Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło poprawki. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny.

 • CETA: Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu między Europą i Kanadą

  UE i Kanada podpisały umowę o wolnym handlu (CETA). Teraz porozumienie muszą ratyfikować poszczególne kraje członkowskie Wspólnoty, ale to może potrwać nawet kilka lat. Jednak część umowy, ta dotycząca wolnego handlu, wchodzi w życie już teraz. Zobacz, jak UE dotychczas handlowała z Kanadą.