• Informacje na temat:

  liceum ogolnoksztalcace

Artykuły na temat: liceum ogolnoksztalcace
 • Kucharz trendy, kowal passé

  Do niedawna liczba osób zainteresowanych kształceniem zawodowym drastycznie spadała. Wybór zasadniczej szkoły zawodowej zastępowano alternatywną ścieżką edukacyjną: liceum ogólnokształcące, a następnie szkoła wyższa. W roku szkolnym 2007/2008 nastąpił przełom. Po raz pierwszy od 18 lat odnotowano wzrost liczby uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

 • To koniec gimnazjów? Zapowiada się oświatowy powrót do przeszłosci

  Likwidacja gimnazjów i profilowania w liceach oraz wprowadzenie czteroletniego nauczania początkowego - to propozycje PiS na zmianę systemu oświaty po objęciu władzy.

 • ...nauczanie przedmiotowe. 4-letnie liceum ogólnokształcące; 5-letnie technikum; dwuetapowe 5-letnie szkoły branżowe (informację o tym, jak mają one funkcjonować zamieszczamy w ramce obok). Nastolatkowie(...) to było dotychczas). Po VIII klasie będą mieli do wyboru 4-letnie liceum, 5-letnie technikum lub szkołę branżową. To oznacza, że w 2019 roku do liceów trafią uczniowie po 3-letnim gimnazjum...

 • Raport bieżący nr 30/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje,...

 • Aby okres studiów wliczał się do stażu emerytalnego (jako tzw. okres nieskładkowy), Pani córka musiałaby te studia ukończyć. Tylko wówczas ZUS doliczyłby do stażu 8 lat. Natomiast lata nauki córki w szkole średniej będą wliczone do okresu pracy, od którego zależy wymiar jej urlopu wypoczynkowego. Córka będzie miała wliczone 4 lata (jeśli ukończyła liceum ogólnokształcące) lub...

 • Raport bieżący nr 5/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SANWIL HOLDING S.A. działając...

 • To, ile dni urlopu nam przysługuje, zależy od naszego stażu pracy. Co ważne, do stażu wliczamy okres nauki. Gdy ktoś ukończył zasadniczą szkołę zawodową, do urlopu ma zaliczane 3 lata, szkołę średnią zawodową – 5 lat, liceum ogólnokształcące – 4 lata, studia – 8 lat. Tych okresów nauki nie sumujemy. Gdy pracujemy krócej niż 10 lat, należy nam się 20 dni urlopu. Przy stażu pracy dłuższym niż 10

 • Zarząd KOPEKSU informuje, że rada nadzorcza na posiedzeniu 15 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę, na mocy której ustaliła liczbę członków zarządu z dotychczasowych 4 (czterech) członków zarządu na 2 (dwóch) członków.

 • Ewa pochodzi z Borku Strzelińskiego na Dolnym Śląsku. Dwa lata temu skończyła tamtejsze liceum ogólnokształcące i nie widziała dalszych perspektyw pozostania w kraju. Region, w którym mieszka, cechuje się wysoką stopą bezrobocia. To nie był jedyny powód, dla którego zdecydowała się na wyjazd. Tęskniła też za swoim chłopakiem - Emilem, któremu niebawem wybije siódmy rok życia spędzony na Wyspach...

 • Raport bieżący nr 14/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą...