• Informacje na temat:

  liczba ludnosci w hiszpanii

Artykuły na temat: liczba ludnosci w hiszpanii
 • Tragedia Hiszpanii: Wzrasta liczba zagrożonych społecznym wykluczeniem

  Szybki wzrost bezrobocia strukturalnego w Hiszpanii, gdzie łączna liczba ludzi pozbawionych pracy osiągnęła najwyższy poziom w dziejach - 27,16 proc. - grozi wykluczeniem społecznym coraz większej rzeszy ludzi, zwłaszcza młodzieży i osób do 25. roku życia.

 • Eurostat przedstawił mapę dobrobytu w Europie

  Jak wynika z danych Eurostatu, najwyższy poziom dobrobytu materialnego w Unii Europejskiej zanotował Luksemburg (132 proc. średniej UE) i Niemcy (120 proc.). W Polsce wyniósł on 74 proc. Dane oparto na zrewidowane parytety siły nabywczej po ostatnim PKB i liczbie ludności poszczególnych państw.

 • Będzie sensacyjna zmiana na rynku pracy w Hiszpanii?

  ...w Hiszpanii wciąż przybywa ludności zawodowo czynnej. W innych krajach Europy jej liczba spada - argumentuje minister gospodarki Elena Salgado. Rząd ma nadzieję, że jeszcze w tym roku poziom bezrobocia(...)Sjesta stała się powszechnym zwyczajem w Hiszpanii po zakończeniu wojny domowej w 1939 r. Społeczeństwo zbiedniało, ludzie masowo podejmowali drugą pracę. Po ukończeniu dniówki w pierwszym miejscu...

 • Stopa bezrobocia w lipcu taka jak w czerwcu

  Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy1 w końcu czerwca 2018 r. stanowiły 5,9% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno w porównaniu z marcem 2018 r., jak i w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku odpowiednio o 0,5 i 1,1 p.proc.

 • Bezrobocie w Europie. Gdzie najłatwiej o pracę, a gdzie najtrudniej?

  Bezrobocie w Grecji i Hiszpanii wciąż przekracza 20 proc. Tymczasem w Niemczech wskaźnik bezrobocia spadł już do 4,9 proc. Oto najnowsze statystyki dotyczące europejskiego rynku pracy.

 • FOR: Regulacje prawne ograniczają opłacalność produkcji cydru w Polsce

  W 2014 r. w Polsce zebrano najwięcej jabłek w Europie - 3,2 mln ton. Ten świetny wynik nie przekłada się jednak na wielkość produkcji cydru (jabłecznika), napoju alkoholowego wytwarzanego z jabłek. Skala produkcji i konsumpcji cydru jest znacznie mniejsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej czy w państwach bałtyckich - zwłaszcza w porównaniu do liczby ludności i zbiorów jabłek.

 • Gdzie (nie) warto pojechać do pracy?

  ...znaleźć pracę w turystyce. Świadczy o tym duża liczba Polaków zatrudnionych w tamtejszych kurortach, zarówno na kontynencie, jak i na licznych wyspach należących do Hiszpanii. Maciej Sibilak(...) ewidencji płac, odprowadzaniem składek itp. Wszędzie, tylko nie tam W dziesiątce regionów o najwyższej stopie bezrobocia, aż osiem znajduje się w Hiszpanii, po jednym we Francji (wyspa Reunion na...

 • Rozmiar i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2017

  Główny Urząd Statystyczny jak co roku prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Pierwszy szacunek uwzględniający lata 2004-2006 został opublikowany w październiku 2007 r., następne - w kolejnych latach 2008-2017. Prezentowany szacunek przedstawia liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą - według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004-2005 i 2010-2017).

 • ​Już nie chcemy do Irlandii. Najpopularniejsze kierunki emigracji Polaków w 2015 r.

  Z szacunków GUS wynika, że w Europie w 2015 r. przebywało około 2,1 mln osób, przy czym zdecydowana większość - około 1,98 mln - przebywała w krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się(...) docelowych emigracji z Polski w ostatnich latach. W przypadku Niemiec liczba ta wzrosła o 41 tys., tj. prawie o 7 proc. Pełne otwarcie niemieckiego rynku pracy, sąsiedztwo z Polską, niska stopa bezrobocia...

 • Dobre perspektywy branży fitness

  Europejski rynek fitness jest wart prawie 27 miliardów euro i wciąż rośnie. Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika, że do klubów fitness należy blisko 52 i pół miliona osób, czyli o 3,9 procent więcej, niż rok temu. Do klubów, których liczba na koniec ub. roku wyniosła nieco ponad 2,5 tys., uczęszcza już 2,77 mln Polaków.