• Informacje na temat:

  liczba ludności w polsce 2012

Artykuły na temat: liczba ludności w polsce 2012
 • Coraz więcej bogaczy w Polsce

  W 2013 roku w Polsce mieszkało 786 tys. osób zamożnych i bogatych, tj. zarabiających powyżej 85 tys. zł rocznie. To kolejny rok, w którym grono to powiększa się. W stosunku do 2012 r. wzrost ten wyniósł 18 tys. osób.

 • Polska nadal z ujemnym przyrostem naturalnym!

  Choć w 2016 r. urodziło się o 13 tys. więcej dzieci niż rok wcześniej, to i tak był on piątym z kolei rokiem z ujemnym przyrostem naturalnym - wynika z wtorkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pod względem liczby ludności jesteśmy na 6. miejscu w UE.

 • Polska znalazła się wśród krajów najbardziej dotkniętych zjawiskiem emigracji

  ...potencjale emigracyjnym. Największą zmianę procentową w latach 2004 - 2012 zanotowano kolejno na Łotwie (450 proc.), Litwie (400 proc.) i w Rumunii (340 proc.). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 210 procent, co(...) ryzykowna w przyszłości. Tym bardziej, że 1,8 mln Polaków, którzy wyemigrowali w 2012 r., stanowiło ok. 10 proc. ludności czynnej zawodowo. Pochodzący raczej z małych miast emigrujący są w wieku 25 - 40 lat...

 • Rozmiar i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2017

  Główny Urząd Statystyczny jak co roku prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Pierwszy szacunek uwzględniający lata 2004-2006 został opublikowany w październiku 2007 r., następne - w kolejnych latach 2008-2017. Prezentowany szacunek przedstawia liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą - według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004-2005 i 2010-2017).

 • Polsce grozi katastrofa demograficzna. Bez imigrantów wkrótce zabraknie rąk do pracy

  ..., że Polska jest wolna od niebezpieczeństwa niedoboru siły roboczej - według Ministerstwa Pracy na koniec sierpnia 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 11,7 proc. - to jednak prognozy GUS i demografów mówią, że w 2020 r. bezrobocie będzie oscylować wokół 3 proc., a w następnych latach w Polsce będziemy obserwować zbyt małą podaż pracy. Jest to związane z zapaścią demograficzną i ze...

 • Nadchodzą nowe rozwiązania. Zwiększą komfort klientów

  Wywiad z Mateuszem Górznym, menedżerem sprzedaży produktów kredytowych dla ludności w Banku Zachodnim WBK.

 • FAS: Polacy lekarstwem na brak rąk do pracy w RFN

  ...te korzystają co prawda z transferu pieniędzy przesyłanych przez pracowników zatrudnionych za granicą, lecz pracowników tych brak jest na rodzimym rynku pracy. Od 2010 roku liczba ludności(...)Z danych Federalnej Agencji Pracy za lipiec br. wynika, że w ciągu roku liczba zatrudnionych w Niemczech wzrosła o około 700 tys. osób. Było wśród nich 330 tys. Niemców i aż 370 tys. cudzoziemców...

 • Liczba ludności Polski w pierwszym półroczu 2016 r. zmniejszyła się o ponad 10 tys. osób. To już piąty raz z rzędu - wynika z danych, jakie w środę opublikował Główny Urząd Statystyczny.

 • Najwięcej zwolnień grupowych na Śląsku i Mazowszu; głównie w przemyśle

  W pierwszym półroczu tego roku blisko 20 tys. osób straciło w Polsce pracę w ramach zwolnień grupowych; najwięcej na Śląsku i Mazowszu. Zwalniały przede wszystkim zakłady przemysłowe. Resort pracy prognozuje jednak, że szczyt zwolnień grupowych już minął.

 • Deficyt mieszkaniowy w Polsce: Trzeba wybudować 1,5 miliona mieszkań?

  Problemy związane z deficytem mieszkaniowym w Polsce wzbudzają duże emocje. Poglądy mówiące o tym, że w Polsce trzeba wybudować jeszcze 1,0-1,5 mln mieszkań często spotykają się z krytyką. Oponenci słusznie wskazują na nadchodzące problemy demograficzne i ograniczone możliwości nabywcze Polaków. Po przeanalizowaniu "twardych" danych i dowodów okazuje się, że prawda leży pośrodku. W porównaniu ze