• Informacje na temat:

  liczby ludności

Artykuły na temat: liczby ludności
 • Niewielki spadek liczby bezrobotnych

  W maju 2012 r. w porównaniu do kwietnia br. odnotowano niewielki spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych, stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt. procentowego i wyniosła 12,6 proc.

 • W ciągu najbliższych 30 lat wszystkie spośród 66 największych miast w Polsce odnotują spadek liczby ludności. Populacja Zabrza, Bytomia, Świętochłowic czy Tarnowa może skurczyć się nawet o połowę - wynika z prognoz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

 • Tylko przyjęcie obcokrajowców o dużym potencjale zawodowym będzie miało sens dla polskiej gospodarki

  Przybycie do naszego kraju imigrantów z wysokim wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi najprawdopodobniej zmieni dystrybucję dochodów na korzyść Polaków. Z kolei napływ ludności o niskiej edukacji wywoła najpewniej dość negatywne skutki dla szeroko pojętej gospodarki.

 • Nadal spada liczba ludność Polski

  Niska liczba urodzeń w Polsce nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Od 1990 r. wartość współczynnika dzietności kształtuje się poniżej 2, podczas gdy wielkość optymalna - określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego - to 2,1-2,15, Zdaniem analityków na baby boom musimy jeszcze poczekać.

 • GUS: Najkrócej pomagający członkowie rodzin

  Zatrudniony w sektorze prywatnym pracuje przeciętnie 39 godzin tygodniowo. Ten z sektora publicznego - o dwie godziny mniej. W jakich branżach pracuje się najlżej? Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Aktywność ekonomiczna ludności Polski". Najnowsze dane dotyczą IV kwartału 2015 r. Ilu nas pracuje?

 • Polska nadal z ujemnym przyrostem naturalnym!

  Choć w 2016 r. urodziło się o 13 tys. więcej dzieci niż rok wcześniej, to i tak był on piątym z kolei rokiem z ujemnym przyrostem naturalnym - wynika z wtorkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pod względem liczby ludności jesteśmy na 6. miejscu w UE.

 • Rynek pracy: Osoby po pięćdziesiątce na celowniku

  Jak podał GUS, w 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zaobserwowano spadek liczby aktywnych zawodowo osób powyżej 50. roku życia. W tym czasie zwiększyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na spadek współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia spadła, ale jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek wskaźnika zatrudnienia. W ciągu roku liczba pracujących powyżej 50

 • Nadchodzą nowe rozwiązania. Zwiększą komfort klientów

  Wywiad z Mateuszem Górznym, menedżerem sprzedaży produktów kredytowych dla ludności w Banku Zachodnim WBK.

 • Czesi kuszą Polaków!

  Najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej, ponad dwukrotny wzrost liczby wakatów w gospodarce i ogromne trudności w znalezieniu rodzimych pracowników – to powody, dla których czescy pracodawcy sięgają po kadry zza granicy. Obecnie na zlecenie czeskich partnerów agencja zatrudnienia Work Service rekrutuje nawet 100 kandydatów tygodniowo.

 • Sprawdź, które gminy się wyludnią, a gdzie przybędzie mieszkańców do 2030 r.

  Spośród prawie 2,5 tys. gmin w Polsce spadek ludności w ciągu najbliższych 23 lat nastąpi w 1665, w tym w 322 ubytek wyniesie powyżej 10 proc. - wynika z najnowszych prognoz GUS.