• Informacje na temat:

  likwidacja działalności gospodarczej

Artykuły na temat: likwidacja działalności gospodarczej
 • ...– wszelkie dane ich dotyczące znajdziemy w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę. Osobę fizyczną poznamy po imieniu i nazwisku w nazwie firmy, spółkę cywilną po literkach s.c. Dane osób prowadzących pozostałe formy działalności gospodarczej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. z o.o.) znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zarówno ewidencja...

 • Zakończenie działalności gospodarczej spółki kapitałowej wiąże się z przeprowadzeniem czasochłonnego i sformalizowanego procesu likwidacji. Spółkę osobową można zaś rozwiązać z pominięciem tego etapu. Coraz częściej zdarza się więc, że wspólnicy spółki kapitałowej przekształcają ją w osobową, aby zaoszczędzić na czasie.

 • Jak motywować pracowników przedsiębiorstw przy problemach gospodarczych?

  .... Następnie należy stworzyć zespół, składający się z różnych specjalistów i zidentyfikować problemy w danym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Kolejne etapy wprowadzania zmiany, mającej na celu...

 • Wyższe kary dla firm - 30 mln zł i likwidacja przedsiębiorstwa

  Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło nowy projekt ustawy nakładający na podmioty zbiorowe surowe kary za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Wykrycie nieprawidłowości w przedsiębiorstwie może wkrótce skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale także jego likwidacją oraz przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa - czyli nacjonalizacją.

 • Lewiatan: Nie należy eliminować umów cywilno-prawnych

  ...kontrowersyjne jest prowadzenie przez związki działalności gospodarczej. W obecnej sytuacji związki mogą stosować naciski na pracodawców, w celu uzyskania korzyści w ramach prowadzonej działalności gospodarczej(...) może w takich miejscach wymusić przejście do szarej strefy. Podobnie może być w przypadku osób, które świadczą drobne usługi, dorabiając sobie tylko do pensji, renty lub emerytury. Likwidacja dualizmu...

 • Rewolucja - III próg podatkowy i likwidacja linowego

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców bardzo krytycznie ocenia pomysł wprowadzenia III progu podatkowego w wysokości 36% od dochodów powyżej 1 mln PLN oraz likwidacji podatku liniowego w działalności gospodarczej i wprowadzenie II progu podatkowego w wysokości 23% pod fałszywą nazwą tzw. "daniny solidarnościowej".

 • Rewolucja na rynku pracy? Minimum 2016 zł miesięcznie na zlecenie

  Rząd wprowadza płacę minimalną za godzinę pracy osób wykonujących zlecenia oraz świadczących usługi. Nowe zasady dotyczą także tych, którzy robią to w ramach własnej działalności gospodarczej.

 • Rekordowa liczba jednoosobowych działalności gospodarczych

  2 971 290 - tyle było, według rejestru REGON, zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych na koniec czerwca. To absolutny rekord. W stosunku do końca maja liczba mikrofirm zwiększyła się o prawie 8,7 tys. - wynika z analizy Tax Care.

 • Zakaz dorabiania w nowym kodeksie pracy: Pracodawca zapłaci pracownikowi za donos na jego rodzinę?

  Zatrudniony na cały etat będzie mógł się zobowiązać do niepodejmowania żadnej dodatkowej pracy poza macierzystą firmą. A nawet do informowania o konkurencyjnej działalności swoich bliskich.

 • Podmioty zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Częściowa regulacja prawna dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.