• Informacje na temat:

  likwidacja gospodarstw pomocniczych

Artykuły na temat: likwidacja gospodarstw pomocniczych
 • Konsekwencją zmian wynikających z nowych przepisów o finansach publicznych jest likwidacja wielu jednostek budżetowych. Ustawa z 27.8.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) tworzy szczególne zasady załatwienia spraw pracowniczych wynikających z tej likwidacji.

 • Dziś Zyta Gilowska - minister finansów - przedstawi projekt ustawy o finansach publicznych, która zakłada likwidację tysięcy gospodarstw pomocniczych, agencji i funduszy.

 • W 2009 roku rząd może pozbawić pracy 90 tys. osób

  Projekt nowej ustawy o finansach publicznych zakłada likwidację wszystkich państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz ograniczenie zadań samorządowych zakładów budżetowych.

 • Likwidacja gospodarstw pomocniczych od nowego roku skomplikuje pozyskiwanie pieniędzy na funkcjonowanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które otrzymywało 15 proc. wpływów z biletów wstępu w Tatry - twierdzi naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

 • ..., że od 30 czerwca 2010 r. w ministerstwach zatrudnienie wzrosło o 32,5 proc., a w urzędach wojewódzkich o 37,4 proc. Podobno to efekt obowiązku likwidacji gospodarstw pomocniczych i jednostek(...) zlikwidować swoje gospodarstwo pomocnicze, zmieniła po prostu jego nazwę. Zamiast Centrum Obsługi premier ma teraz Centrum Usług Wspólnych. W efekcie tylko 5 urzędów na 33 sprawdzane przez "DGP...

 • Państwo zaoszczędzi miliardy?

  Ministerstwo Finansów przedstawi w środę projekt reformy finansów publicznych. W konferencji prasowej na ten temat wezmą udział: premier Jarosław Kaczyński i wicepremier Zyta Gilowska.

 • ...pokrywający się z innymi planami, które przygotowuje dziś rząd? Jakie są przesłanki przemawiające za likwidacją gospodarstw pomocniczych? Czy ministerstwo podtrzymuje również pomysł likwidacji...

 • W piątek wieczorem rozpoczęły się konsultacje koalicji z Platformą Obywatelską dotyczące planu Hausnera. PO próbuje wywrzeć nacisk i w zamian za poparcie chce przeforsować własne postulaty. Pozyskanie głosów opozycji, zdaniem premiera Leszka Millera, jest warunkiem dalszego funkcjonowania mniejszościowego rządu. Premier zapowiedział, że odrzucenie pakietu reform w pierwszym czytaniu, podczas głosowania w Sejmie zaowocuje przyspieszonymi wyborami.

 • Umarzanie zaległości podatkowych bez uzasadnienia, brak właściwej kontroli finansowej w domach pomocy społecznej i nieuzasadnione utrzymywanie nierentownych gospodarstw pomocniczych - to najczęściej powtarzające się zastrzeżenia regionalnych izb obrachunkowych, wynikające ze specjalnie przeprowadzonych kontroli w samorządach.

 • Projekt ustawy o finansach publicznych, który przedstawiła w piątek wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska, to znaczący krok w kierunku stworzenia budżetu zadaniowego - ocenia główny ekonomista BGŻ Stanisław Kluza.