• Informacje na temat:

  limit vat 2013

Artykuły na temat: limit vat 2013
 • ...nabywcy), danymi dostawcy usług internetowych), rodzajem zakupionej usługi i kwotą zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowody wpłaty, potwierdzenia przelewu). Odliczeniu podlegają wydatki zarówno na internet stacjonarny, jak i mobilny. Do końca 2012 r. takie wydatki można było odliczać co roku. Od 1 stycznia 2013 r. odliczenia w ramach ulgi internetowej możemy dokonać wyłącznie w następujących...

 • Wiemy, że najważniejsza jest stabilność i ciągłość polityki fiskalnej każdego państwa, w tym naszej Ojczyzny. Każda radykalna zmiana jest zwykłym awanturnictwem. Dlatego nie dziwmy się, że żadnych rewolucji w resorcie finansów nie będzie i być nie może. Mija już powoli trzeci miesiąc funkcjonowania nowego rządu, a za "zamkniętymi drzwiami" Świętokrzyskiej 12 (dzięki Bogu) wszystko pozostaje po staremu.

 • ...za 2013 r. i za 2014 r. Proszę zgłosić operatorowi, żeby dokonał cesji umowy na internet na Pani nazwisko. Jednak nawet jeśli Pani tego nie zrobi, może Pani odliczyć ulgę internetową, bo teraz już(...) internetowej. «Dowodem mogą być nie tylko faktury, ale też rachunki. Ważne! Limit odliczenia jest taki jak dotąd, tj. za rok maksimum 760 zł od dochodu. «Zmiany przepisów dotyczą również ulg na dzieci...

 • Najem lokalu użytkowego przez małżonków a VAT

  Najem jako usługa wypełnia definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej. W konsekwencji najem lokalu stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu VAT. W przypadku wynajmu lokalu przez małżonków podatnikiem VAT jest ten z małżonków, który dokonał czynności

 • ...zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), a nie wykorzystała pani limitu (w 2013 r. do IKE maks. 11 139 zł, a do IKZE 4 proc. ubiegłorocznych dochodów), może pani to zrobić. – Jakie dokumenty muszę zgromadzić? – Na(...) ten cel jeszcze w 2013 r., wnioski o zwrot VAT, będzie mogła pani złożyć do końca 2018 r. – Co jeszcze? – Warto sprawdzić, czy dostawcy zmienili takie warunki umowy, że zgodnie z prawem może pani bez...

 • Czy nieodpłatne przekazanie towarów podlega VAT?

  W praktyce zdarza się, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą przekazują nieodpłatnie towary nie tylko swoim kontrahentom w celach reklamowych, ale także na rzecz członków swoich rodzin albo innych podmiotów. Pojawia się wówczas wątpliwość, kiedy czynność taka podlega opodatkowaniu VAT.

 • ...autorskiego). W takim przypadku realne dochody wykonującego działo wynoszą 9100 zł przez cały rok (rzeczywisty koszt zlecającego dzieło to tylko 10 000 zł). Co prawda od 2013 r. obowiązuje limit(...), podatnik ma prawo zaliczyć w koszty podatkowe wydatki związane z tą działalności, jak również jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych dóbr lub usług służących czynnościom...

 • Minister Gliński: Dwukrotnie zwiększmy limit kosztów uzyskania przychodu dla twórców

  Limit dla twórców, od którego będzie można liczyć 50-proc. koszty uzyskania przychodu, zostanie dwukrotnie zwiększony - poinformował w piątek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

 • Kiedy paragon uprawnia do odliczenia VAT?

  Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, musi dysponować fakturą potwierdzającą dokonany zakup, zawierającą kwotę podatku VAT. Tak więc generalnie dokumentem uprawniającym podatników do odliczania VAT są faktury dokumentujące zakupy towarów lub usług. Jednak w niektórych przypadkach przepisy dopuszczają możliwość odliczenia VAT z paragonu.

 • Senatorowie za karą 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT

  Poprawa ściągalności podatków może w 2017 r. przynieść budżetowi więcej niż 10 mld zł, które zaplanował rząd - ocenił dla PAP Leszek Skiba, wiceminister finansów. Dodał, że zmiana dotycząca wpływów z LTE zbliża prognozę deficytu sektora w tym roku do 2,8 proc. PKB.