• Informacje na temat:

  list intencyjny

Artykuły na temat: list intencyjny
 • ZUS chce przyjąć ponad 1,4 tys. praktykantów

  Ponad 1,4 tys. praktykantów chce przyjąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach współpracy z państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi. Praktyki potrwają pół roku, ich uczestnicy otrzymają wynagrodzenie. W środę podpisano list intencyjny w tej sprawie. Program ma ruszyć we wrześniu.

 • Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała list intencyjny („List intencyjny”) z instytucją finansującą...

 • Zakaz handlu w niedzielę obejmie pracowników sklepów internetowych

  Na dzisiejszej konferencji „Zmiany w polskim handlu” podpisany zostanie list intencyjny w sprawie obywatelskiej inicjatywy dotyczącej wprowadzenia zakazu pracy w handlu w niedzielę. Współorganizatorami konferencji, która odbędzie się w Sejmie, jest Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” oraz parlamentarny zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego.

 • Bank Zachodni WBK podpisał list intencyjny dotyczący współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w zakresie rozliczeń płatności kartami. Obsługa płatności kartami będzie dokonywana w ramach wprowadzanego przez KIR Systemu Płatności Kartowych.

 • Do 220 nowych miejsc pracy w nowym call-center w Tarnowie

  Do 220 miejsc pracy zamierza utworzyć w Tarnowskim Klasterze Przemysłowym Grupa DataContact, jedna z największych w Polsce firm oferujących usługi typu call center. We wtorek podpisano list intencyjny w tej sprawie.

 • W okolicach Łodzi i Radomia powstanie Wyżyna Lotnicza - nowy region gospodarczy, w którym działać będą firmy z branży lotniczej. Inwestować tam mają firmy lotnicze. List intencyjny podpisano dzisiaj w stolicy.

 • ...zastosowania krótszego (lub dłuższego) okresu wypowiedzenia jest dopuszczalna, jeśli strony przewidzą ją w momencie podpisywania umowy. Po ustaleniu warunków nowej pracy warto poprosić o list intencyjny(...) poprosić nowego pracodawcę o pisemny list intencyjny. Taki dokument powinien potwierdzać jego wolę do zatrudnienia Pani na określonym stanowisku w oznaczonym terminie (np. nie później niż do 30 czerwca 2015

 • Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. Emitent podpisał list intencyjny ze wspólnikami podmiotu...

 • Pracując dla konkurencji, możesz stracić zatrudnienie

  ...zostać poświadczona poprzez inny dokument, np. list intencyjny. Ponadto tak rozumianej lojalności przedsiębiorcy mają prawo domagać się również od współpracowników, których łączy z firmą dowolna...

 • Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 15 września 2015 r. Emitent podpisał list intencyjny z właścicielem podmiotu...