• Informacje na temat:

  lotos kolej sprzedaż

Artykuły na temat: lotos kolej sprzedaż
 • Logo Lotosu nie zniknie po przejęciu przez Orlen

  PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu. Po ukazaniu się tej informacji kurs obu spółek na GPW znacznie rośnie - Lotosu o 7,4 proc., Orlenu o 6,7 proc. (godz. 14.04).

 • Trigon DM wydał rekomendację "sprzedaj" dla PKN Orlen z ceną docelową 99,7 zł oraz rekomendację "trzymaj" dla Grupy Lotos z ceną docelową 59 zł.

 • Zysk netto Grupy Lotos w IV kwartale 2016 roku wzrósł do 303,5 mln zł, wobec straty na poziomie 391,3 mln zł przed rokiem. Konsensus rynkowy zakładał zysk na poziomie 331,3 mln zł.

 • Orlen i Lotos - ile synergii, ile konkurencji?

  W obu kluczowych spółkach naftowych trwają prace nad aktualizacją strategii. W jakich kierunkach powinny pójść zmiany? Czy plany rozwojowe PKN Orlen i Grupy Lotos powinny być skoordynowane? Rozpoczynająca się wkrótce ostra konkurencja amerykańskich krakerów etanowych z parowymi wywrze presję na rynek poliolefin i spowoduje zamknięcie wielu aktywów produkcyjnych, a ruszające z produkcją już

 • PKN Orlen z piątym największym zyskiem w Europie. Porównujemy europejskie firmy naftowe

  Polskie firmy naftowe - PKN Orlen i Grupa Lotos - choć zaliczają się do największych przedsiębiorstw w naszym kraju, zdecydowanie nie należą do europejskich liderów w tym sektorze przemysłu. Postanowiliśmy sprawdzić, w którym konkretnie miejscu w Europie można umiejscowić Orlen i Lotos pod względem przychodów, zysków, kapitalizacji rynkowej, a także posiadanych rezerw i produkcji węglowodorów.

 • Poczta Polska, PERN i Polskie Koleje Państwowe trafią na listę spółek, których akcje nie będą mogły podlegać zbyciu przez Skarb Państwa - zakłada projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt zmienia też m.in. zasady wynagradzania członków Rady ds. spółek.

 • Syndrom pełnego baku

  Pierwszą od lat próbę organicznego wejścia na nasz detaliczny rynek sprzedaży paliw podjął koncern Total. Efekt? Trzy stacje w ciągu ok. 5 miesięcy... Czy to oznacza, że polski rynek stacji jest już nasycony?

 • W rozpoczynającym tygodniu kluczowymi wydarzeniami na krajowym rynku FX/FI będą publikacja minutek z październikowego posiedzenia RPP i aukcja papierów SPW. W centrum uwagi inwestorów znajdą się też wyniki spółek, z blue chipów swoje dane opublikują Orange, Lotos, BZ WBK i mBank.

 • Raport bieżący nr 6/2019 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym...