• Informacje na temat:

  macierzyński 2013

Artykuły na temat: macierzyński 2013
 • Wkrótce mają wejść w życie przepisy wydłużające urlopy macierzyńskie do roku. Co to oznacza w praktyce?

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie

  macierzyńskiego, jeżeli w styczniu br. pracownicy przyznano podwyżkę?

 • ...cywilne Dz.U. z 2013 r., poz. 1403

 • 1 tys. zł dla wszystkich rodzin, którym urodziło się dziecko

  1 tys. zł miesięcznie będą od 2016 r. otrzymywać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego - zakłada projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do świadczenia będą uprawnieni m.in. bezrobotni, studenci i osoby na umowach cywilno-prawnych.

 • Dzień Ojca: Ojcowie wybierają macierzyński

  Nowe przepisy regulujące opiekę nad dziećmi weszły w życie rok temu - oprócz wydłużenia macierzyńskiego urlopu do niemal roku większe uprawnienia zyskali ojcowie. Macierzyński(...) atrakcyjny okazał się macierzyński, czyli pierwsze tygodnie po porodzie. W pierwszych czterech miesiącach tego roku skorzystało z tej możliwości blisko 40 tysięcy ojców. Od...

 • Obniżony etat zamiast urlopu wychowawczego

  Skorzystanie z pełnej puli urlopów związanych z wychowywaniem dziecka może oznaczać kilkuletnią przerwę w zatrudnieniu. Wielu pracowników nie chce wyłączać się na tak długi okres z aktywności zawodowej - korzysta więc z możliwości łączenia pracy z opieką nad dzieckiem. Dodatkową opcją pozostającą w dyspozycji pracowników-rodziców jest też prawo do podjęcia pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym mogliby przebywać na urlopie wychowawczym.

 • Roczny urlop macierzyński - pomaga, czy szkodzi?

  Od 17 czerwca 2013 r. rodzice mogą skorzystać z wydłużonego urlopu na opiekę i wychowanie dziecka.  Mają do wykorzystania 20 tygodni macierzyńskiego, z czego pierwsze 14 tygodni przysługuje tylko(...) macierzyński jest bardzo ważny nie tylko ze względu na konieczność fizycznej opieki nad niemowlęciem, ale także dla budowania więzi pomiędzy dzieckiem, a rodzicami. - mówi Ewa Misiak, prezes firmy...

 • Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

  Udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy

 • Treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

  Czy pracownik występujący o dodatkowy urlop macierzyński jest obowiązany złożyć oświadczenie w sprawie korzystania z tego urlopu przez drugiego rodzica?

 • Sejm w mijającej kadencji uchwalił 723 ustawy, w tym np. o likwidacji OFE i podwyższeniu wieku emerytalnego

  Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn, zmiany w OFE, przepisy wprowadzające roczny urlop macierzyński - to niektóre z kwestii uregulowanych w ustawach uchwalonych przez Sejm w mijającej kadencji. Przypominamy najważniejsze gospodarcze decyzje ostatnich lat.