• Informacje na temat:

  macierzyńskie

Artykuły na temat: macierzyńskie
 • Wkrótce mają wejść w życie przepisy wydłużające urlopy macierzyńskie do roku. Co to oznacza w praktyce?

 • Zasiłki macierzyńskie podwyższone do kwoty świadczenia rodzicielskiego w raportach ZUS

  Wypłacony przez pracodawcę zasiłek macierzyńskiego 1.000 zł,,powinien być wykazywany w raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia. Zacznie on jednak obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2016 r. Do tego czasu rozliczając te świadczenia w raportach ZUS (za styczeń i luty 2016 r.) należy posługiwać się dotychczasowymi kodami oznaczającymi zasiłek macierzyński. Trzeba też od tego

 • Partnerka mojego syna tuż po urodzeniu dziecka porzuciła je. Wcześniej nie pracowała (nie była ubezpieczona). Czy w takiej sytuacji synowi, jako ojcu, należy się świadczenie macierzyńskie? – pyta Maria T. z Małopolski.

 • Podwyższanie zasiłku macierzyńskiego nieprzekraczającego netto 1.000 złotych

  Począwszy od stycznia 2016 r. rodzice i opiekunowie nieuprawnieni do zasiłku macierzyńskiego (uposażenia) za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego mogą korzystać ze świadczenia rodzicielskiego. Jego wysokość wynosi 1.000 zł miesięcznie. Aby osoby ubezpieczone, otrzymujące zasiłki macierzyńskie w niższej kwocie, nie były traktowane gorzej od

 • Urlopy macierzyńskie na nowych warunkach

  Kodeksowy słowniczek pojęć W aktualnym stanie prawnym (który będzie obowiązywał do 1 stycznia 2016 r. włącznie) prawo do podstawowego urlopu macierzyńskiego przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy. W przeciwieństwie do zasiłku macierzyńskiego urlop ten może więc otrzymać tylko etatowy pracownik. Uprawnienie do podziału podstawowego urlopu macierzyńskiego pomiędzy...

 • Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego

  Pojawianie się dziecka to przełom w każdej rodzinie, nie tylko od względem emocjonalnym, ale także finansowym. Niemowlę generuje spore wydatki, dlatego wiele pracownic stara się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego. Jak to zrobić?

 • .... Do niedawna pracownica mogła skorzystać z dodatkowego 6-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Od 2 stycznia 2016 r. ten rodzaj urlopu zniknął z kodeksu pracy. Równocześnie wydłużone zostały urlopy(...) urodzenia bliźniąt). W czasie urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński. Za pierwsze 26 tygodni wynosi on 100 proc. podstawy wymiaru składek. Kolejne to 60 proc...

 • Prawo: Zmieniły się zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla matek prowadzących działalność gospodarczą

  Zasiłki macierzyńskie pobiera ok. 30 tys. kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Część z nich zwolniona jest w tym czasie z płacenia składek.

 • Od początku 2016 roku zmieniły się zasady wypłacania zasiłków macierzyńskich dla mam, które prowadzą działalność gospodarczą. Zlikwidowano możliwość uzyskania bardzo wysokich świadczeń przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego tylko dlatego, że kobieta wpłaciła jedną wysoką składkę.

 • Kiedy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?

  Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego może być wypłacany odpowiednio w wysokości 100 proc., a następnie 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku, lub też w wysokości 80 proc. tej podstawy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego może stanowić podstawę do wyrównania wypłaconego wcześniej zasiłku macierzyńskiego, jednak wyłącznie