• Informacje na temat:

  macierzyńskie 2013

Artykuły na temat: macierzyńskie 2013
 • Wkrótce mają wejść w życie przepisy wydłużające urlopy macierzyńskie do roku. Co to oznacza w praktyce?

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie

  macierzyńskiego, jeżeli w styczniu br. pracownicy przyznano podwyżkę?

 • Zasiłki macierzyńskie już nie do wyłudzenia

  Zakładanie firmy tuż przed porodem i opłacanie tylko przez miesiąc wysokich składek na ubezpieczenie chorobowe nie zapewni już otrzymania świadczeń w wysokości kilku tysięcy złotych. Na podstawie rządowego projektu zmian przepisów, który przyjęła Rada Ministrów, podstawą do ustalania kwoty zasiłku macierzyńskiego będzie minimalna podstawa wymiaru składek zwiększana o 1/12 za dodatkowo zapłacone...

 • Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

  Udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy rodzicielskie. Panowała w tym zakresie swoboda, która zakończyła się 2 stycznia 2016 r.

 • ...cywilne Dz.U. z 2013 r., poz. 1403

 • 1 tys. zł dla wszystkich rodzin, którym urodziło się dziecko

  1 tys. zł miesięcznie będą od 2016 r. otrzymywać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego - zakłada projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do świadczenia będą uprawnieni m.in. bezrobotni, studenci i osoby na umowach cywilno-prawnych.

 • Dłuższe urlopy macierzyńskie od 1 września 2013 roku

  ...półrocze świadczenie będzie wypłacane na poziomie 100 procent, w drugim półroczu na poziomie 60 procent. Od 20. tygodnia urlopu macierzyńskiego możliwe jest podjęcie pracy na pół etatu. Wówczas prawo do świadczenia macierzyńskiego nie przepada, ale jego wysokość wyniesie 50 procent świadczenia, do którego jest się uprawnionym. Rozwiązanie zaproponowane przez rząd zakłada również możliwość...

 • Obniżony etat zamiast urlopu wychowawczego

  Skorzystanie z pełnej puli urlopów związanych z wychowywaniem dziecka może oznaczać kilkuletnią przerwę w zatrudnieniu. Wielu pracowników nie chce wyłączać się na tak długi okres z aktywności zawodowej - korzysta więc z możliwości łączenia pracy z opieką nad dzieckiem. Dodatkową opcją pozostającą w dyspozycji pracowników-rodziców jest też prawo do podjęcia pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym mogliby przebywać na urlopie wychowawczym.

 • Dzień Ojca: Ojcowie wybierają macierzyński

  Nowe przepisy regulujące opiekę nad dziećmi weszły w życie rok temu - oprócz wydłużenia macierzyńskiego urlopu do niemal roku większe uprawnienia zyskali ojcowie. Macierzyński(...) zeszłego roku wzrosła też - i to ponad sześciokrotnie - liczba panów na ojcowskim: z niewielu ponad 2 tys. w grudniu 2013 r. do blisko 13 tys. w marcu tego roku. To nadal...

 • Sejm w mijającej kadencji uchwalił 723 ustawy, w tym np. o likwidacji OFE i podwyższeniu wieku emerytalnego

  Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn, zmiany w OFE, przepisy wprowadzające roczny urlop macierzyński - to niektóre z kwestii uregulowanych w ustawach uchwalonych przez Sejm w mijającej kadencji. Przypominamy najważniejsze gospodarcze decyzje ostatnich lat.