• Informacje na temat:

  macierzyńskie wynagrodzenie

Artykuły na temat: macierzyńskie wynagrodzenie
 • .... Do niedawna pracownica mogła skorzystać z dodatkowego 6-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Od 2 stycznia 2016 r. ten rodzaj urlopu zniknął z kodeksu pracy. Równocześnie wydłużone zostały urlopy(...) urodzenia bliźniąt). W czasie urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński. Za pierwsze 26 tygodni wynosi on 100 proc. podstawy wymiaru składek. Kolejne to 60 proc...

 • Zasiłek macierzyński: Jak ustalić jego wysokość?

  Wielu pracodawców ma problemy ze wskazaniem podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Najwięcej kłopotów sprawiają takie kwestie jak dodatki do wynagrodzenia oraz urlopy - wypoczynkowy i wychowawczy.

 • Od początku 2016 roku zmieniły się zasady wypłacania zasiłków macierzyńskich dla mam, które prowadzą działalność gospodarczą. Zlikwidowano możliwość uzyskania bardzo wysokich świadczeń przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego tylko dlatego, że kobieta wpłaciła jedną wysoką składkę.

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie

  została zwaloryzowana. Przed upływem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownica urodziła dziecko. Jakie wynagrodzenie powinniśmy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, jeżeli w styczniu br. pracownicy przyznano podwyżkę?

 • ..., żeby zapytała radcę prawnego w swoim zakładzie pracy, czego sama powinna się spodziewać. Szef musi ci znaleźć pracę Siostra dowiedziała się, że rodzic, który wraca z urlopu macierzyńskiego(...) wynagrodzeniem, jakie dostawała przed urlopem. Siostra powtórzyła Zofii to, co usłyszała. Ta zaczęła zastanawiać się, jakie nowe zajęcia mogłaby wykonywać. W firmie zlikwidowano przecież dział sprzedaży...

 • Pracownica od 1 października br. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Kilka dni później stała się niezdolna do pracy z powodu choroby i przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie na 5 dni. Jak obliczyć wysokość przysługującego jej w tym czasie zasiłku macierzyńskiego oraz w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Jestem na urlopie wychowawczym i wkrótce urodzę drugie dziecko. Czy będę miała prawo do zasiłku macierzyńskiego, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? – pyta Ewa z Mazowsza.

 • Comiesięczne ustalanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

  Począwszy od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński, który po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych okaże się niższy od kwoty świadczenia rodzicielskiego, ulega stosownemu podwyższeniu. Nie wystarczy jednak raz ustalić prawo do podwyższenia zasiłku oraz obliczyć jego kwotę. Czynności te powinny być powtarzane co miesiąc.

 • Jestem w ciąży i pracuję w niepełnym wymiarze godzin od dwóch lat. Dwa miesiące temu podjęłam drugą pracę, na pełny etat. Czy ZUS może podważyć moje prawo do zasiłku macierzyńskiego? Maja Laskowska z Lubartowa...

 • Jakie składki przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński?

  Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zasadniczo opłaca za siebie z tego tytułu w ZUS składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie ma ukończonego określonego wieku, musi też uiszczać do ZUS składkę na Fundusz Pracy.