• Informacje na temat:

  mały trójpak energetyczny

Artykuły na temat: mały trójpak energetyczny
 • Tydzień temu weszły w życie rewolucyjne zmiany w prawie energetycznym – zwane małym trójpakiem energetycznym. Dzięki nim osoby o bardzo niskich dochodach otrzymają dodatki energetyczne, czyli dopłaty do prądu. Ale to nie koniec korzystnych dla konsumentów zmian w przepisach.

 • Liberalizacja rynku gazu

  11 września br. wchodzi w życie tzw. mały trójpak energetyczny, czyli nowelizacja Prawa energetycznego i niektórych innych ustaw z 26 lipca br. Celem debaty jest ocena wpływu na rynek gazowniczy w kraju tych nowych przepisów. Mają one decydujące znaczenie dla rozwoju konkurencji na rynku, dając Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki możliwość uwolnienia cen surowca dla odbiorców przemysłowych.

 • Znany plan prac nad trójpakiem

  - Mam nadzieję, graniczącą z pewnością, że ustawa o odnawialnych źródłach energii zostanie przyjęta w pierwszej kolejności, a potem prawo energetyczne i gazowe - mówi Agencji Informacyjnej Newseria Andrzej Czerwiński, poseł PO, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Dodaje, że zanim projekt ustawy o OZE we wrześniu trafi do laski marszałkowskiej, zwolennicy zielonej energii, muszą "wygrać batalię z ministrem finansów".

 • Regulacje prawne największą przeszkodą w planowaniu inwestycji przedsiębiorstw energetycznych i surowcowych

  "trójpak energetyczny". Jak wynika z sondażu wykonanego przed tegoroczną edycją Kongresu PowerPol, przedsiębiorstwa energetyczne nie dostrzegają większych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa

 • Uwolnienie rynku gazu to lepsze ceny i obsługa klientów - zapowiada RWE

  Niemiecki koncern energetyczny RWE wchodzi na otwierający się w Polsce rynek gazu. Zamierza wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenia - jest piątym największym sprzedawcą tego paliwa na rynku europejskim. Dla klientów liberalizacja tego sektora ma być szansą na niższe ceny i lepszą obsługę.

 • Komisja Europejska domaga się kary dla Polski

  W ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu może nałożyć na Polskę karę za to, że nie wdrożyła unijnych dyrektyw. Chodzi o dyrektywy dotyczące gazu i energii elektrycznej, które składają się na tzw. trzeci pakiet energetyczny, mający doprowadzić do liberalizacji europejskiego rynku i zwiększyć prawa konsumentów. Za każdy dzień zwłoki we wprowadzaniu unijnego prawa

 • Mało chętnych do zakupu gazu na giełdzie

  PGNiG nie zdoła w tym roku wypełnić tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży na giełdzie 1,4 mld m sześc. gazu. Zdaniem prezesa TGE, "sytuacja w handlu gazem nieznacznie powinna poprawić się od stycznia 2014 roku - wraz z wejściem w życie nowej taryfy PGNiG, w której stawki hurtowe gazu zostały określone na poziomie niższym niż stawki detaliczne dla grup odbiorców indywidualnych".

 • Budowa w Polsce farm wiatrowych na morzu za ok. 60-80 mld zł się oddala. Brak obiecanej ustawy blokuje realizację projektów - informuje "Rzeczpospolita".

 • Ministerstwo Gospodarki: Prawo dotyczące energetyki odnawialnej ma być gotowe do końca czerwca. Polsce uda się dzięki temu uniknąć kar

  Nowelizacja Prawa energetycznego trafia do drugiego czytania w Sejmie i jeszcze w tym półroczu powinna zostać przyjęta przez parlament. To pozwoli na dostosowanie polskiego prawodawstwa do unijnego i tym samym oddali widmo dotkliwej kary finansowej. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Zaproponowała dla Polski karę w wysokości ponad 133 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

 • Nowa ustawa o OZE łamie prawa prosumenta

  Dziś na posiedzeniu rządu ma być dyskutowany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem ekspertów Koalicji Klimatycznej projektowane przepisy nakazujące posiadaczom mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii sprzedaż nadwyżek energii za 80 proc. ceny hurtowej energii są niekonstytucyjne.