• Informacje na temat:

  mapa powodzi 2010

Artykuły na temat: mapa powodzi 2010
 • Problemy fiskalne krajów z południa Europy nie są nowe. Od strony makroekonomicznej są podobne jak przed miesiącem. Jednak jeszcze przed miesiącem rynki wierzyły w łatwe rozwiązanie problemu.

 • Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek, że strona polska przyśpieszy prace nad wdrożeniem dyrektywy antypowodziowej. Jednocześnie podkreślił, że wdrożenie tych unijnych przepisów nie mogło nas uchronić przed powodzią.

 • Powstaje e-system, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić, czy kupuje działkę na terenie zagrożonym powodzią

  Na terenach zagrożonych powodzią wciąż powstają domy i osiedla. Przepisy prawne, które zakazują takich inwestycji, w praktyce często są omijane - mówi Janusz Wiśniewski, pełniący obowiązki prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. To wina luki w przepisach. Za dwa lata ma powstać elektroniczny system, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić online, czy teren, na którym chce kupić działkę

 • Raport bieżący nr 81/2010 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. informuje, iż...

 • Choroba Grecji, czy strefy euro?

  Problemy fiskalne Grecji wynikają nie tylko z nieodpowiedzialnej polityki poprzednich lat, ale też z niemożności dostosowania realnego kursu walutowego. Długotrwała stagnacja, spadki płac i cen są nie do uniknięcia nie tylko tam, ale też w Hiszpanii, Irlandii i na Łotwie. Strefa euro nie była i nie będzie jednolitym organizmem gospodarczym - w kolejnym boomie jej członkowie tym bardziej pamiętać muszą o utrzymywaniu nadwyżek budżetowych, ograniczaniu konsumpcji i stymulowaniu wydajności pracy.

 • Kto najwięcej zapłaci za kryzys?

  14 września 2008 roku może powoli zaciera się już w pamięci, ale upadek banku Lehman Brothers przez wiele dziesięcioleci będzie budzić grozę jako synonim krachu, końca pewnej epoki. Wielki zjazd na giełdach, a potem początek wielkiej licytacji. Kto da więcej?