• Informacje na temat:

  mapa terenów zalewowych

Artykuły na temat: mapa terenów zalewowych
 • Mapy przeciwpowodziowe a możliwe ograniczenia w zabudowie

  Projekt nowelizacji prawa wodnego zakłada, że to gminy podejmować będą ostateczną decyzję o uwzględnieniu treści map przeciwpowodziowych w uchwalanych dokumentach planistycznych. Jak proponowane zmiany mogą wpłynąć na możliwości zabudowy nieruchomości zagrożonych powodzią?

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalany przez radę gminy lub miasta, określa szczegółowo przeznaczenie danego terenu oraz warunki zagospodarowania i możliwej zabudowy. Jest to niezwykle ważny dokument z punktu widzenia osoby, która zamierza kupić działkę i postawić na niej dom.

 • Kupiłem działkę budowlaną, co dalej?

  Zakup działki budowlanej to dopiero początek wielkiej rodzinnej przygody - z inwestycją, wizjami, detalami architektonicznymi, ale również formalnościami. Na co przygotować się w takiej sytuacji?

 • Bilans otwarcia resortu środowiska opublikowano wyłącznie w celu walki politycznej - byli ministrowie

  Poniżej publikujemy wspólne stanowisko byłych ministrów środowiska (Maciej Nowicki, Andrzej Kraszewski, Marcin Korolec, Maciej Grabowski) w stosunku do "Bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska" z 19.11.2015 r.

 • Powstaje e-system, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić, czy kupuje działkę na terenie zagrożonym powodzią

  Na terenach zagrożonych powodzią wciąż powstają domy i osiedla. Przepisy prawne, które zakazują takich inwestycji, w praktyce często są omijane - mówi Janusz Wiśniewski, pełniący obowiązki prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. To wina luki w przepisach. Za dwa lata ma powstać elektroniczny system, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić online, czy teren, na którym chce kupić działkę lub mieszkanie, jest bezpieczny.

 • Przesiedlenia tańsze od wałów

  W niektórych miejscach podwyższanie wałów czy budowa innych zabezpieczeń przed powodzią jest znacznie droższe niż mienie, które mają chronić - uważa wojewoda małopolski Jerzy Miller, a informuje o tym "Dziennik Polski".

 • Powódź odcisnęła piętno na rynku nieruchomości

  Popyt i ceny mieszkań na terenach zalanych lub zagrożonych zalaniem podczas majowej i czerwcowej powodzi spadną, albo już spadły - oceniają doradcy Home Broker. Część z nich spodziewa się jednak, że będzie to efekt krótkotrwały, widoczny przez kilka-kilkanaście miesięcy. Widać bardzo duże zróżnicowanie opinii w poszczególnych miastach.