• Informacje na temat:

  marża odsetkowa

Artykuły na temat: marża odsetkowa
 • .... Oprocentowanie jest zmienne, w pierwszym roku od zakupu obligacji 6-letnich wyniesie 2,6 proc., a w kolejnych będzie to suma inflacji plus marża odsetkowa w wysokości 1,75 proc. Natomiast przy 12-letnich...

 • W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Unified Factory S.A., Poświadczenia Zgodności Wskaźników, w którym Zarząd Spółki poinformował, iż wskaźnik...

 • ...-letnich jest podobnie, z tym że oprocentowanie jest trochę wyższe. W pierwszym roku wynosi 4 proc., później to wskaźnik inflacji plus marża 1,5 proc. Zmienne oprocentowanie ma zagwarantować, że...

 • Obligacje korporacyjne: Odsetkowa konkurencja może się zaostrzyć

  Mimo nieustająco niskich stóp procentowych, a nawet możliwej perspektywy dalszego ich spadku oraz fatalnych warunków inwestowania na innych rynkach, firmy nie mają komfortu łatwego pozyskania tańszego finansowania z emisji obligacji. Inwestorów i kapitału nie brakuje, ale aby go pozyskać, trzeba się postarać.

 • Dlaczego raty kredytów są tak wysokie?

  Wiele osób spłacających kredyty co miesiąc zastanawia się, dlaczego przelewają na bankowe konto taką, a nie inną kwotę. Co się na nią składa? Próba wyliczenia odsetek na własną rękę nie zawsze przynosi efekt.

 • Skonsolidowany zysk netto Grupy Idea Banku w III kwartale wyniósł 85,7 mln zł. Oznacza to, że od początku 2015 r. grupa wypracowała 266,8 mln zł zysku netto, o 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. W III kwartale wynik odsetkowy wyniósł 98,1 mln zł tj. wzrósł o 35 proc. względem poprzedniego kwartału, natomiast wynik prowizyjny wzrósł o 9 proc. do poziomu 138,8 mln zł.

 • Jak dotąd sierpień jest nieco lepszy pod względem marż rafineryjnych od lipca - poinformował we wtorek Mariusz Machajewski, wiceprezes Lotosu. W drugim kwartale modelowa marża rafineryjna wyniosła 8,08 USD wobec 4,97 USD w analogicznym okresie 2014 roku.

 • Grupa AB, największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutor IT i elektroniki użytkowej, zamknął z sukcesem kolejną emisję długoterminowych obligacji w celu dywersyfikacji źródeł finansowania rozwoju. W efekcie - podobnie jak w latach 2014-2015 - w ramach programu emisji obligacji spółka wyemitowała niezabezpieczone 5-letnie papiery dłużne o wartości nominalnej 75 mln zł. W ramach wspomnianych trzech emisji obligacji instytucje finansowe nabyły obligacje AB SA o łącznej wartości...

 • W nowej strategii PKO BP będzie chciał ograniczyć liczbę placówek

  - PKO BP w przygotowywanej, nowej strategii założy ograniczenie sieci placówek banku - poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes banku. Prezes dodał, że w nowej strategii bank zmierzy się z wyzwaniami technologicznymi, trendem wzrostu ochrony konsumenta, czy trendami demograficznymi.

 • Dobre wyniki sektora bankowego mimo braku podwyżek stóp procentowych

  Analitycy Haitong Bank oczekują, że zysk netto w drugim kwartale 2018 r. w sektorze bankowym (dotyczy banków, które pokrywają: PKO BP, Bank Pekao, mBank, BZ WBK, Bank Millennium, Alior Bank, Bank Handlowy, ING Bank Śląski) wzrośnie o 6 proc. r/r i 28 proc. kw/kw. Prognozują, że łączne przychody wzrosną o 6 proc. r/r, głównie za sprawą poprawy przychodów odsetkowych netto - wzrost o 8 proc. r/r i o 3 proc. kw/kw.