• Informacje na temat:

  mci management

Artykuły na temat: mci management
 • Grupa MCI wypracowała w 2014 r. wynik netto na poziomie 264,8 mln zł, czyli o ponad 42% wyższy niż w 2013 r. Największy udział w zysku netto miał wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures (o 189,9 mln zł), zysk na transakcji dekonsolidacji PEManagers (62 mln zł) oraz zysk z zarządzania funduszami zrealizowany przez PEManagers do dnia dekonsolidacji

 • Spółka MCI Capital rozpoczęła prowadzenie Brand Journala dla mediów na platformie technologicznej Prowly. Na Brand Journalu, dostępnym pod adresem MCI.Prowly.com, będą publikowane wiadomości w języku angielskim dotyczące spółek z portfeli funduszy powiązanych z MCI Capital. Jedną z nich jest samo Prowly, dostarczające rozwiązanie w modelu SaaS, w które jest zaangażowany kapitałowo fundusz

 • Analitycy Noble Securities, w raporcie z 5 maja, zaktualizowali rekomendację dla MCI Management i zalecają kupno akcji tej spółki. Cenę docelową jednej akcji wyznaczyli na 20,26 zł.

 • Raport bieżący nr 22/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MCI Management S.A. (Spółka)...

 • Raport bieżący nr 17/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka”)...

 • Raport bieżący nr 36/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MCI Management S.A. (Spółka),...

 • Raport bieżący nr 6/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MCI Management S.A. (Spółka)...

 • Raport bieżący nr 14/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MCI Management S.A. (Spółka),...

 • Zarząd Spółki MCI Management Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny Grupy MCI Management Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia...

 • Raport w załączniku : WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2014 2013 2014 2013 Zyski z...