• Informacje na temat:

  migracja ludności

Artykuły na temat: migracja ludności
 • Raport nt. migracji: Niemcy atrakcyjne dla Polaków, a Polska dla Niemców

  ...z innych krajów UE. Ta grupa imigrantów tworzy trzon ludności napływowej do Niemiec - 76,8 procent, czyli, zgodnie z raportem, ponad trzy czwarte cudzoziemców przybyło w 2013 roku do Niemiec z innych(...) imigracji, o których mówił na konferencji prasowej w Berlinie szef niemieckiego MSW, to: imigracja zarobkowa z krajów pozaunijnych, łączenie rodzin i azyl, czyli przyjmowanie imigrantów ze względów...

 • Migracja diametralnie zmienia Polskę i świat. Kim są ludzie trafiający nad Wisłę?

  W 2015 roku migranci odpowiadali za 9,4 proc. globalnego PKB, który miał wartość 6,4-6,9 bln dol. W latach 2000-2015 roczny wzrost migracji wynosił 2,4 proc., a więc był znacznie wyższy od analogicznego wzrostu populacji, który utrzymywał się na poziomie 1,2 proc.

 • Sezonowa migracja "młodych" Polaków - gdzie nam dobrze a gdzie nie?

  Irlandii, Polacy stanowią już blisko 5 proc. całości ludności. To sprawia, że czujemy się tam bezpiecznie. Zawsze będziemy mogli oczekiwać pomocy i zrozumienia wśród rodaków. Co więcej polscy emigranci są(...) województwa podlaskie i podkarpackie oraz zachodniopomorskie i opolskie (w przypadku dwóch ostatnich duże znaczenie miała emigracja sezonowa do Niemiec). Wciąż poszukujemy swojego miejsca w Europie i na...

 • Nadal spada liczba ludność Polski

  Niska liczba urodzeń w Polsce nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Od 1990 r. wartość współczynnika dzietności kształtuje się poniżej 2, podczas gdy wielkość optymalna - określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego - to 2,1-2,15, Zdaniem analityków na baby boom musimy jeszcze poczekać.

 • Nie migracje, a nowe miejsca pracy obniżyły bezrobocie

  ...przykład biednych emerytów czy osób żyjących na wsi. Według GUS, który od 1992 roku prowadzi Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w Polsce pracuje obecnie (IV kwartał 2008 roku) 16 mln(...) z Uniwersytetu Łódzkiego wskazuje, że nie można, co się często robi, wiązać spadku bezrobocia w ostatnich latach wyłącznie z migracjami zarobkowymi. - Pamiętajmy, że w Polsce powstało wiele nowych miejsc pracy...

 • Polska powinna zdecydowanie zwiększyć poziom migracji. Inaczej czeka nas fatalny scenariusz

  Wzrost liczby emerytów przy jednoczesnym spadku liczby osób pracujących prowadzi do kryzysu ekonomicznego krajów wysokorozwiniętych. Za 25 lat będzie on wyjątkowo widoczny także w Polsce, ze względu na dodatkowy czynnik, tj. wysoką emigrację. W związku z tym, nasze państwo czekają bardzo poważne konflikty wewnętrzne.

 • Na polskim rynku pracy w najbliższych latach zabraknie 3–4 mln pracowników

  .... Sytuacja będzie się zaostrzać, bo - jak wynika z prognoz GUS - do 2050 roku nastąpi spadek liczby ludności Polski o 4,5 mln osób, czyli ok. 12 proc. Z kolei obciążenie osób w wieku produkcyjnym...

 • Liczba osób w wieku produkcyjnym w UE zacznie w tym roku spadać i w ciągu kolejnych 20 lat zmniejszy się o ponad 21 mln osób - ostrzegają OECD i KE w opublikowanym w czwartek raporcie na temat dopasowania migracji ekonomicznej do potrzeb rynku pracy.

 • Wędrówka ludów

  .... Oficjalne dane migracyjne mówią niewiele o współczesnych migracjach z Polski. Znacznie lepszy obraz można uzyskać w oparciu o dane spisowe. Powszechny spis ludności z 1988 r. wykazał nieobecność ponad 900 tys. stałych mieszkańców Polski. W 1995 r. liczba ta została oceniona ponownie na ok. 900 tys. osób, czyli 2 proc. populacji. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r., za...

 • Centra i parki handlowe podbijają mniejsze miasta

  W 2017 roku budowa centrów handlowych jeszcze mocnej skoncentruje się na mniejszych miejscowościach. Rozpoczęty w ciągu ostatnich dwóch lat trend utrzymają dwa czynniki: wzrost zamożności Polaków i uruchomione dotacje unijne. Pierwszy z nich ma wpływ na wysoki indeks siły nabywczej mieszkańców mniejszych miejscowości oraz decyzję o migracji mieszkańców z centrum miast na obrzeża aglomeracji. Drugi stanowi ogromny zastrzyk gotówki na rozbudowę infrastruktury drogowej.