• Informacje na temat:

  minimalne wynagrodzenie netto 2010

Artykuły na temat: minimalne wynagrodzenie netto 2010
 • Praktyczne skutki zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2011 r.

  Jak co roku, zmienia się stawka minimalnej płacy zasadniczej. Od 1 stycznia 2011 r. wyniesie ona co najmniej 1386 zł. Wzrost ten przekłada się na zmianę innych świadczeń, w tym m.in. podstawę zasiłku chorobowego, kwot wolnych od potrąceń czy odpraw. To jednak nie wszystko.

 • PIP bije na alarm, firmy oszukują na stawkach

  W 28 proc. skontrolowanych firm inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce godzinowej - poinformował dziś Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Jak dodał, stawkę zaniżano w nie więcej niż 10 proc. skontrolowanych firm.

 • Nędza minimalna = 1500 złotych

  Rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku w wysokości 1500 zł, teraz wynagrodzenie minimalne wynosi 1386 zł - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

 • Jak zwiększyć stopę zastąpienia w Polsce?

  Stopę zastąpienia można w skrócie opisać jako relację pierwszej emerytury do ostatniej pensji. Innymi słowy, to procentowa relacja świadczenia, które w danej chwili otrzymuje senior, do wartości jego wynagrodzenia - zanim przeszedł na emeryturę. Jaką stopę zastąpienia notujemy w Polsce? Dlaczego wskaźnik jest tak niski i będzie jeszcze maleć? Dlaczego hipoteka odwrócona może być lekiem na niewydolność polskiego systemu emerytalnego?

 • Kiedy wynagrodzenie trzeba uzupełnić?

  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku. Taka wysokość poborów jest zagwarantowana ustawowo. Jednak zdarza się, że pomimo efektywnej pracy w ciągu całego miesiąca, pensja pracownika jest niższa od minimalnej. W takim przypadku należy ją wyrównać do tego poziomu.

 • Dino Polska S.A., jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce odnotowała w I kwartale 2017 roku wzrost przychodów ze sprzedaży i rentowności. Grupa Dino miała w I kwartale 2017 roku 30,5 mln zł zysku netto wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

 • Niemcy mają płacę minimalną!

  ...'equal pay'. Teraz takie praktyki nie będą już miały racji bytu. nie mają pola do popisu - pracodawcy po prostu będą musieli płacić przynajmniej stawki minimalne. Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile(...) pracy agencji pracy tymczasowej Work Express. Pobierz za darmo: program PIT 2010 Ustawa porządkuje rynek - Dla Polaków zatrudnianych w Niemczech oznacza to przede wszystkim zatrudnienie za...

 • Model ISR sygnalizuje możliwość obniżenia tempa wzrostu PKB poniżej 3 proc. już w I kwartale 2016 r., wskutek obniżenia dynamiki spożycia krajowego. Utrzymanie względnie wysokiego tempa wzrostu zależeć będzie wówczas od wkładu eksportu netto oraz dynamiki inwestycji prywatnych - napisał w syntezie do XIV raportu ISR Jerzy Hausner.

 • Polak z pokolenia płacy minimalnej!

  ...: program PIT 2010 Wynagrodzenie gwarantowane ustawowo Wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia minimalnego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Od(...) w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu. Podstawą do jego wyliczenia jest wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku...

 • Po wygranych wyborach w 2010 r. premier V. Orban zakwestionował dotychczasowy model społeczno-ekonomiczny Węgier, w którym centralne miejsce zajmował demokratyczny system sprawowania władzy politycznej oraz gospodarka wolnorynkowa z dominującą rolą własności prywatnej. W 2014 r. stwierdził wprost, że wzorcowymi modelami do naśladowania dla Węgier są Rosja, Turcja czy Chiny, czyli kraje