• Informacje na temat:

  ministerstwo sprawiedliwości krs

Artykuły na temat: ministerstwo sprawiedliwości krs
 • Uwaga na fikcyjne ogłoszenia o pracę!

  .../search.aspx 2./ Wszelkie spółki zweryfikować można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem  https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html - szczególną uwagę należy(...) o podmiotach udostępniane są m.in. przez KRD, KRS, CEiDG, czy US i ZUS (usługa płatna, darmowa jest jedynie pierwsza weryfikacja) - CHRONPESEL.PL dostępne są dwa pakiety umożliwiające weryfikację...

 • Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

  KRS jest podstawowym źródłem informacji o spółkach handlowych. Znajdują się w nim dane m.in. o sposobie reprezentacji, o ewentualnych zaległościach wobec organów, wierzytelnościach. Dzięki danym z KRS można sprawdzić informacje o spółce, która ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS, która ma

 • Ekspansja komorników

  Ministerstwo Sprawiedliwości w tym roku zwiększy liczbę etatów komorniczych. Swój zamiar argumentuje rosnącą liczbą spraw wpływających do komorników i spadkiem skuteczności egzekucji. Obecnie(...) były wymagalne do trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Rewolucja rewirowa Ministerstwo Sprawiedliwości ma odmienną wizję profesji komornika i opracowuje założenia zmian w prawie komorniczym...

 • Łatwiejszy dostęp do danych z KRS

  KRS jest podstawowym źródłem informacji m.in. o spółkach handlowych. Od 15 marca 2018 r. obowiązują przepisy prawne, które zapewniają każdemu dostęp przez internet do pełnych (a nie tylko aktualnych) danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych. Funkcjonalności te pojawiły się już na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Korzystając z nich można sprawdzić

 • Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia dodatku orzeczniczego - proponowanego przez KRS? Małgorzata Kryszkiewicz - Więcej: Gazeta Prawna 24.06.2008 (122) - str.15(...)Pomoc dla sędziów rejonowych Dodatek ma przysługiwać sędziemu, który czynnie orzeka w sądzie. Nie otrzymają go sędziowie oddelegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, korzystający z urlopu...

 • Od 2017 r. mają być tylko e-wnioski do KRS

  Obecnie zdecydowana większość wniosków jest składana do KRS w formie papierowej. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zaczną w pełni obowiązywać przepisy, które umożliwią składanie wszystkich e-wniosków do KRS przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 • Gdzie w internecie znaleźć informacje o kontrahencie?

  Publiczne rejestry i ewidencje są konsekwentnie przenoszone do internetu. Umiejętne korzystanie z zasobów sieci pozwala zgromadzić mnóstwo informacji o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Podstawowe informacje rejestrowe z CEIDG albo KRS można uzupełnić danymi o majątku przedsiębiorcy i zawieranych przez niego kontraktach. Mnóstwo dodatkowych informacji można również znaleźć

 • Od grudnia własna firma w ciągu 7 dni

  Od 1 grudnia łatwiej można założyć własna firmę. Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, integrującego rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. tylko po nowemu

  Jednostki, których rok obrotowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Po zatwierdzeniu roczne sprawozdanie finansowe należy przekazać odpowiednim instytucjom, m.in. do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego. Począwszy od sprawozdań finansowych za 2017 r. podlega ono złożeniu do KRS wyłącznie drogą

 • Kary za nieprzekazanie sprawozdania do KRS

  Na spółkach handlowych prowadzących pełną księgowość ciąży obowiązek przekazania do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami. Spółki muszą wywiązać się z tej powinności w terminach określonych przez ustawę o rachunkowości. Przy tym według danych Ministerstwa Sprawiedliwości większość podmiotów składa sprawozdania od maja do września kolejnego roku.