• Informacje na temat:

  ms gov pl krs

Artykuły na temat: ms gov pl krs
 • W poszukiwaniu pewnych ofert warto odwiedzić stronę internetową polskich służb zatrudnienia EURES (eures.praca.gov.pl) oraz strony internetowe agencji pracy tymczasowej. Oto wskazówki, które pomogą uniknąć rozczarowań.

 • Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

  KRS jest podstawowym źródłem informacji o spółkach handlowych. Znajdują się w nim dane m.in. o sposobie reprezentacji, o ewentualnych zaległościach wobec organów, wierzytelnościach. Dzięki danym z KRS można sprawdzić informacje o spółce, która ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS, która ma

 • ...przygotowanej przez Ministerstwo Pracy. Jest ona na bieżąco aktualizowana i znajduje się na: www.mpips.gov.pl lub www.bazy.ngo.pl. Wykaz zawiera nazwy i numery KRS oraz numery rachunków bankowych organizacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Po obliczeniu, ile będziemy mieli do zapłacenia, w odpowiednich rubrykach PIT wpisujemy nazwę i numer, pod jakim w KRS widnieje organizacja, której chcemy...

 • Łatwiejszy dostęp do danych z KRS

  KRS jest podstawowym źródłem informacji m.in. o spółkach handlowych. Od 15 marca 2018 r. obowiązują przepisy prawne, które zapewniają każdemu dostęp przez internet do pełnych (a nie tylko aktualnych) danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych. Funkcjonalności te pojawiły się już na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Korzystając z nich można sprawdzić

 • Uwaga na fikcyjne ogłoszenia o pracę!

  ...gospodarcze:   1./Działalność gospodarczą można sprawdzić na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx 2./ Wszelkie spółki zweryfikować można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem  https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html - szczególną uwagę należy...

 • Od 2017 r. mają być tylko e-wnioski do KRS

  Obecnie zdecydowana większość wniosków jest składana do KRS w formie papierowej. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zaczną w pełni obowiązywać przepisy, które umożliwią składanie wszystkich e-wniosków do KRS przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 • .... Można to zrobić na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej: www.mpips.gov.pl/bip, www.pozytek.gov.pl, Krajowym Rejestrze Sądowym www.opp.ms.gov.pl lub w spisie organizacji pozarządowych www.baza.pozytek.ngo.pl. Po drugie, należy spisać z tej listy (tylko!) jeden numer KRS wybranej instytucji. Warto również spytać znajomych, którzy np. opiekują się przewlekle chorym dzieckiem, czy nie...

 • Jakiej prokury może udzielić spółka handlowa od 1 stycznia 2017 r.?

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady udzielania prokury przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Wprowadzona została możliwość ustanowienia prokury łącznej z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

 • ...procedura rejestracji w KRS innych rodzajów spółek. 5. Jeśli obawiamy się założenia własnej firmy, zainteresujmy się założeniem lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej (spółdzielnia opiera się(...) z Krajowego Systemu Usług. Konsultanci KSU pomagają m.in. w ułożeniu biznesplanu. 10. Korzystajmy ze wsparcia ze środków unijnych. Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl jest mapka...

 • Gdzie w internecie znaleźć informacje o kontrahencie?

  Publiczne rejestry i ewidencje są konsekwentnie przenoszone do internetu. Umiejętne korzystanie z zasobów sieci pozwala zgromadzić mnóstwo informacji o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Podstawowe informacje rejestrowe z CEIDG albo KRS można uzupełnić danymi o majątku przedsiębiorcy i zawieranych przez niego kontraktach. Mnóstwo dodatkowych informacji można również znaleźć