• Informacje na temat:

  nabycie spadku

Artykuły na temat: nabycie spadku
 • Jeśli w sądzie, musisz złożyć wniosek o nabycie spadku do sądu rejonowego (właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego). Za ten wniosek zapłacisz 50 zł, a potem zwykle długo czekasz na rozprawę (czas oczekiwania jest długi zwłaszcza w sądach w dużych miejscowościach). Pamiętaj! U notariusza przejęcie spadku załatwisz w jeden dzień. Zapłacisz 100 zł za protokół, a za akt...

 • Data podziału spadku między spadkobiercami nie jest datą nabycia całości rzeczy

  Sprzedaż mieszkania, które częściowo się odziedziczyło a częściowo nabyło, może podlegać opodatkowaniu. Ale daninę trzeba zapłacić tylko od tej części, która została sprzedana przed upływem pięciu lat od chwili nabycia.

 • Niedawno zmarła moja siostra. Była niezamężna i bezdzietna. Chcę złożyć do sądu wniosek o nabycie spadku po siostrze. Jakie dokumenty powinnam skompletować? - radzi 65-letnia Krystyna.

 • Po kolejnym kiepskim finiszu tygodnia, kiedy to nasze główne barometry poniosły najdotkliwsze straty w Europie rzeczą naturalną było oczekiwanie odreagowania już na poniedziałkowej sesji. Faktycznie powrót spokojniejszego klimatu na rynkach bazowych spowodował, że również w Warszawie strona podażowa zarządziła odwrót i pozwoliła kupującym poprawić nieco nastroje rynkowe.

 • Aby stać się właścicielem odziedziczonego spadku, musimy załatwić formalności w sądzie. Oto wzór wniosku w tej sprawie.

 • W jakich okolicznościach sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku podlegać będzie opodatkowaniu PIT?

  Zgodnie z prawem sprzedaż nieruchomości po 5 latach od dnia jej nabycia zwolniona jest z konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Jak liczony jest ten podany przez ustawodawcę termin w przypadku nieruchomości nabywanych w drodze działu spadku?

 • Spadek zgłoś w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Wypełnij formularz - jest to druk SD-Z2. Szczegółowe instrukcje uzyskasz na miejscu w urzędzie skarbowym. Zapłać podatek - ale musisz to zrobić tylko, jeśli odziedziczyłaś spadek po kimś z dalszej rodziny, np. cioci, wujku, stryju, lub po osobie obcej.

 • Spłata spadku a PIT

  Czy środki uzyskane z tytułu spłaty spadku uznane zostaną przez fiskusa za dochód i podlegać będą opodatkowaniu podatkiem PIT?

 • ...). Na pierwszym etapie mamy dwie drogi do wyboru: postępowanie sądowe o nabycie spadku albo poświadczenie dziedziczenia u notariusza (z tym, że tu są pewne ograniczenia). Jak wygląda droga sądowa? Wniosek o nabycie spadku może złożyć każda osoba, która ma w tym interes prawny. Oznacza to, że z takim wnioskiem może wystąpić do sądu nie tylko spadkobierca ustawowy czy testamentowy, ale także np...

 • Wejście w posiadanie mieszkania w spadku po małżonku to nie zakup

  Odziedziczenie części mieszkania po śmierci współmałżonka nie jest nabyciem pod względem podatkowym - zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. A to oznacza, że urzędy skarbowe nie mogą traktować daty nabycia spadku po współmałżonku w taki sam sposób, jakby była to data zakupu mieszkania czy nieruchomości.