• Informacje na temat:

  nadgodziny wynagrodzenie

Artykuły na temat: nadgodziny wynagrodzenie
 • ...pieniądze powinny być wypłacone. Oczywiście, od zaległości przysługują Pani odsetki i należy ich zażądać. Od pozwu o zaległe wynagrodzenie nie płaci Pani kosztów sądowych. To wszystko jednak pod...

 • Nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

  pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za przepracowane w tym czasie nadgodziny.

 • Kodeks pracy: Pieniądze za nadgodziny będą zamrażane na kontach, ale nie obowiązkowo

  ...odrębnie i na nich miałyby być odkładane pieniądze za nadgodziny. Płatność odroczona, po prostu na pewien czas "zamrożona". Ale spokojnie - to rozwiązanie nie będzie dla wszystkich i co ważne, nie będzie(...) nadliczbowych, czyli wynagrodzenie plus dodatek albo czas wolny, pozostanie na niezmienionych zasadach - uspokaja Agata Mierzwa, adwokat, partner w praktyce prawa pracy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka...

 • Wysokość dodatków z tytułu pracy w nadgodzinach

  Okres, w którym wykonywana jest praca poza rozkładem czasu pracy danego pracownika, ma wpływ na wysokość dodatku do wynagrodzenia należnego za tę pracę, o ile nie zostanie ona skompensowana udzieleniem czasu wolnego. Dodatki za nadgodziny mogą wynieść 50 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia w zależności od rodzaju przekroczeń.

 • Szef często każe nam zostawać w pracy dłużej. Czy ma prawo polecać nam te nadgodziny bez końca? Płaci za to niechętnie, nawet nie wiem, ile nam przysługuje. Czy szef może jednostronnie decydować, że nie dostanę pieniędzy, tylko wolne? Aldona z Wieliczki.

 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

 • Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce i na świecie

  Zgodnie z Kartą nauczyciela, w skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki (np. za wysługę lat, motywacyjne oraz funkcyjne), wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa oraz nagrody i inne świadczenia.

 • Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Podróż służbowa podlega zaliczeniu do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Generalnie sam fakt odbywania podróży służbowej nie jest traktowany na równi ze świadczeniem pracy. W konsekwencji praca nadliczbowa w czasie podróży służbowej występuje dość rzadko.

 • Minimalne wynagrodzenie. Co od niego zależy?

  Pani Weronika otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Dowiedziała się, że od 2016 r. zmienia się jego wysokość. – Czy moja pensja też wzrośnie? – zapytała. – Tak. Pracodawca nie(...)), podpisanie aneksu będzie konieczne. Jeśli w umowie zapisano, że otrzymuje pani minimalne wynagrodzenie, zmiany nie będą potrzebne. W umowie może być też wpisana niższa kwota, jeśli dodatkowo otrzymuje...

 • Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych - decyduje o nim brzmienie przepisu lub charakter świadczenia.