• Informacje na temat:

  nadpłatę podatku

Artykuły na temat: nadpłatę podatku
 • ...jeśli już w styczniu złoży Pani roczne rozliczenie z podatku za 2013 r., to i tak od razu nie otrzyma Pani zwrotu nadpłaty podatku. Urząd skarbowy ma na to trzy miesiące, licząc od daty złożenia rozliczenia. Może Pani złożyć PIT elektronicznie, to może przyspieszyć zwrot nadpłaty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU nr 80/1991, poz. 350). Ważna rada: Należy pamiętać o tym, że...

 • Spłata długów (nie)podatkowych nadpłatą z PIT za 2017 r.

  Nadpłata wykazana w PIT za 2017 r. może zostać zaliczona na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych podatnika. Ma on prawo wskazać kolejność kompensowania zaległości podatkowych. Komornik sądowy lub urząd skarbowy może zająć nadpłatę na spłatę egzekwowanych przez siebie należności.

 • 1. Upewnij się, że nadpłata wynosi co najmniej 8,80 zł. Niższej kwoty urząd nie zwraca, ale zalicza ją na poczet Twoich należności...

 • Jak odzyskać nadpłatę niewykazaną w PIT za 2015 r.?

  podatku.

 • 1 Upewnij się, że nadpłata wynosi co najmniej 8,80 zł. Niższej kwoty urząd nie zwraca, ale zalicza ją na poczet Twoich należności...

 • Termin zwrotu nadpłaty PIT-u za 2015 rok upływa z końcem lipca

  Do końca kwietnia podatnicy rozliczali podatek dochodowy za rok 2015 r. Teraz zbliża się koniec lipca i do tego czasu wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym nadpłata PIT-u powinna co do zasady pojawić się na naszym koncie bankowym.

 • Chcę jak najszybciej złożyć rozliczenie za 2013 r., bo będę miała nadpłatę podatku, odliczam ulgę na dzieci i odsetkową (odsetki od kredytu hipotecznego). Prosiłam szefa, by dał mi już PIT-11, ale się ociąga. Czy mogę bez tego się rozliczyć? - pyta Maria z Jasła.

 • Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty z PIT-40

  Sporządzenie i przekazanie w ustawowym terminie urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi PIT-40 za 2016 r. nie dla wszystkich płatników oznacza koniec obowiązków związanych z tym rocznym obliczeniem podatku. W praktyce mają bowiem miejsce takie sytuacje, w których z dokumentu tego wynika nadpłata lub niedopłata podatku. W takim przypadku kwoty te należy rozliczyć na zasadach i terminach wskazanych

 • Miałam nadpłatę podatku i na początku ucieszyłam się z e-maila, w którym podano, że wkrótce otrzymam zwrot pieniędzy. Wyglądało na to, że e-mail został wysłany z Ministerstwa Finansów. Jednak ilość danych, jakich przy tej okazji zażądano, wzbudziła moją nieufność. Proszono o wypełnienie formularza, w którym należało wpisać m.in.: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania wraz z kodem...

 • Fiskus nie zamierza oddawać nadpłaconego podatku

  Przedsiębiorca, który nie zwróci nadwyżki VAT klientom, nie odzyska jej z budżetu państwa. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.