• Informacje na temat:

  nagłe leczenie za granicą

Artykuły na temat: nagłe leczenie za granicą
 • Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ci bezpłatne leczenie w Polsce i całej Unii. Sprawdź, o czym pamiętać, by mieć to zapewnione na urlopie.

 • Koszt pomocy medycznej dla Polaka na Majorce wyniósł 680 000 zł. Mondial Assistance, dostawca ubezpieczeń turystycznych, przywołuje przykład zdarzenia z końca ubiegłego roku, kiedy niezbędna była pomoc assistance dla mężczyzny, u którego w trakcie wakacji wymagana była interwencja chirurgiczna w związku z tętniakiem mózgu. W przygotowanym przez Mondial Assistance zestawieniu pięciu najdroższych medycznych interwencji z minionego roku pojawiły się również Stany Zjednoczone, Kenia oraz Peru.

 • Zagraniczna, publiczna placówka służby zdrowia, która udziela ci pomocy, skontaktuje się z twoim oddziałem NFZ. Oddział NFZ wystawi i prześle certyfikat zastępczy (papierowy dokument zastępujący EKUZ). Ale uwaga! Możesz również sama już za granicą wystąpić o wydanie certyfikatu zastępczego. Wystarczy że prześlesz, np. faksem, do oddziału NFZ podpisany wniosek o EKUZ (druki są na stronie...

 • Świadczenia chorobowe dla pracownika po wypadku w drodze do pracy lub z pracy

  Gdy pracownik w czasie drogi do lub z pracy ulegnie wypadkowi, w wyniku którego stanie się niezdolny do pracy, może liczyć na wypłatę "chorobówki" bez okresu wyczekiwania i to w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Zdarzenie musi być jednak odpowiednio udokumentowane i uznane za wypadek w drodze do lub z pracy. W takiej sytuacji nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie, a ewentualne świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest już na ogólnych zasadach.

 • ...narciarza lub łyżwiarza. Zapłata za zniszczony sprzęt to drobiazg w porównaniu z kosztami, jakie musielibyśmy ponieść za ewentualne leczenie i rehabilitację poszkodowanego. Jeśli jego obrażenia okażą(...) doświadczonych specjalistów ważna jest zwłaszcza wtedy, gdy wypadek zdarzy się za granicą. Załatwienie odszkodowania często zależy od drobiazgów, które mogą być różnie interpretowane. Gdy w hotelu zginie...

 • Sejm przyjął ustawę o Karcie Dużej Rodziny

  Sejm przyjął w piątek ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do wielu zniżek i ulg. Do tej pory Karta funkcjonowała na mocy rządowego programu; od stycznia będzie mieć rangę ustawy, co ma zapewnić stabilność zaproponowanych w niej rozwiązań.

 • ...nas te same zasady poświadczania uprawnień do świadczeń zdrowotnych, co w miejscu zamieszkania. Za granicą W krajach UE, mamy prawo do doraźnej pomocy na zasadach obowiązujących w tych krajach(...) 999 lub 112) i w przypadku nagłego ciężkiego zachorowania (lub pogorszenia stanu chorego), i w razie wypadku (zatrucia, wypadku drogowego itp.). Bliscy chorego na ogół nie mogą jechać z nim karetką. Nie...

 • Krótka teoria prohibicji i ekonomia dopalaczy

  Restrykcyjna polityka nie rozwiąże zatem problemu dopalaczy. Może prowadzić jedynie do pojawiania się kolejnych, coraz mocniejszych i bardziej niebezpiecznych substancji.

 • Pan hrabia i pielęgniarki. Po 5 latach studiów nie chcą być służącymi

  ...strajku? - Do strajków jesteśmy przyzwyczajeni. Ale w tej sytuacji chodziło o wyjątkowość miejsca. To unikatowa placówka. Najbliższe podobne leczenie można otrzymać w Wiedniu, Berlinie czy w USA...

 • Księstwo Lubińskie. Boje o KGHM toczą się bez względu na to, kto rządzi

  Dolny Śląsk nie istnieje bez KGHM, a KGHM bez Dolnego Śląska. Nie ma w Polsce drugiej takiej spółki. Boje o nią toczą się bez względu na to, kto rządzi.