• Informacje na temat:

  nagroda jubileuszowa

Artykuły na temat: nagroda jubileuszowa
 • Mój mąż od 15 lat pracuje w policji. Czy nie przysługuje mu już nagroda w postaci dodatkowej wypłaty? Renata Klewniak z Bykowa.

 • Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż pensja

  Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę zostały określone w Kodeksie pracy. Jednak pracownicy oprócz wynagrodzenia za pracę, złożonego z różnych składników, otrzymują też inne świadczenia pieniężne, takie jak np. ekwiwalent za urlop czy pranie, nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalno-rentowe albo ekonomiczne.

 • ...tylko niektórzy zatrudnieni, m.in. urzędnicy państwowi i pracownicy samorządowi, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, sędziowie i prokuratorzy. Warunki, na jakich przyznawana jest nagroda...

 • LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, otrzymała Nagrodę Główną oraz Nagrodę Ministra Rozwoju w 10., jubileuszowej, edycji konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nagrodzony został Raport Zintegrowany 2015 Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 • W 2008 r. dostałam nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. Potem zostałam oddelegowana do pracy w innym przedsiębiorstwie (2008-2011). W którym roku dostanę nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy? Krystyna z Mielca.

 • Odlewnia RAFAMET jest jednym z tegorocznych laureatów nagrody "Filar Ziemi Raciborskiej". Przedsiębiorstwo zostało formalnie zarejestrowane dwadzieścia lat temu, ale jego tradycje są znacznie dłuższe. Prestiżowa statuetka jest dla producenta z Kuźni Raciborskiej nie tylko wyróżnieniem zdobytym w jubileuszowym roku działalności, ale przede wszystkim zobowiązaniem do dalszego rozwoju. Nowe inwestycje Odlewni dowodzą, że w firmie nie ma mowy o stagnacji.

 • Pracownik urzędu państwowego nabył w grudniu 2007 r. prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy i w tym miesiącu otrzymał świadczenie. Niedawno dostarczył dokumenty, na podstawie których do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej zostały mu zaliczone dodatkowe 3 lata. W skutek tego w styczniu 2010 r. urząd uiścił mu "jubileuszówkę" za 30 lat kariery zawodowej, czyli wcześniej niż po upływie 5 lat od uzyskania poprzedniej. Czy w takiej sytuacji od ostatniej nagrody trzeba odprowadzić...

 • Urlop wychowawczy liczony potocznie

  Urlop wychowawczy należy do tych uprawnień pracowniczych, które mogą zostać wykorzystane w jednym ciągu lub z podziałem na kilka części. W każdym z tych przypadków ważna jest metoda ustalania okresu wspomnianego urlopu. Prawo pracy nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o dobór tej metody. Dla potrzeb wielu świadczeń i uprawnień przewidzianych w prawie pracy stosuje się jednak potoczne zasady liczenia terminów.

 • Mąż zarabia 1900 zł brutto. Czy musi dostać podwyżkę od nowego roku (wzrost płacy minimalnej)? Czy wzrośnie także jego nagroda jubileuszowa? – pyta Hanna z woj. kujawsko-pomorskiego.

 • Jesteśmy spółką komunalną, do której stosuje się ustawę o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tzw. ustawę kominową. W naszej spółce obejmuje ona m.in. prezesa zarządu. Czy w związku z tym może mu przysługiwać taki składnik płacowy jak ryczałt za jazdy lokalne samochodem prywatnym w celach służbowych?