• Informacje na temat:

  nagrody jubileuszowe

Artykuły na temat: nagrody jubileuszowe
 • Nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy otrzyma Pani w 2018 r., ale pod warunkiem, że została zachowana ciągłość Pani umowy o pracę z tym samym pracodawcą. Przypominam, że kodeks pracy nie normuje zagadnienia nagrody jubileuszowej. Przepisów należy...

 • Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż pensja

  Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę zostały określone w Kodeksie pracy. Jednak pracownicy oprócz wynagrodzenia za pracę, złożonego z różnych składników, otrzymują też inne świadczenia pieniężne, takie jak np. ekwiwalent za urlop czy pranie, nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalno-rentowe albo ekonomiczne.

 • ...pierwszej nagrody nabywają po 15 latach pracy, a w okresie całego zatrudnienia otrzymują ją nawet 8-krotnie.

 • Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

  Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są dokonywane w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem ich tworzenia jest zapewnienie kompletności kosztów przypadających na dany rok obrotowy. Wśród rezerw tych można wyróżnić m.in. tytuły dotyczące niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych czy nagród jubileuszowych.

 • Okres pracy poza „budżetówką” nie odbiera ci prawa do nagrody jubileuszowej.

 • LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, otrzymała Nagrodę Główną oraz Nagrodę Ministra Rozwoju w 10., jubileuszowej, edycji konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nagrodzony został Raport Zintegrowany 2015 Grupy

 • Pracownik urzędu państwowego nabył w grudniu 2007 r. prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy i w tym miesiącu otrzymał świadczenie. Niedawno dostarczył dokumenty, na podstawie których do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej zostały mu zaliczone dodatkowe 3 lata. W skutek tego w styczniu 2010 r. urząd uiścił mu "jubileuszówkę" za 30 lat kariery zawodowej, czyli wcześniej niż po...

 • Odlewnia RAFAMET jest jednym z tegorocznych laureatów nagrody "Filar Ziemi Raciborskiej". Przedsiębiorstwo zostało formalnie zarejestrowane dwadzieścia lat temu, ale jego tradycje są znacznie dłuższe. Prestiżowa statuetka jest dla producenta z Kuźni Raciborskiej nie tylko wyróżnieniem zdobytym w jubileuszowym roku działalności, ale przede wszystkim zobowiązaniem do dalszego rozwoju. Nowe

 • ...stanowiły wymagane minimum. Wlicza się tutaj płacę zasadniczą, premie, nagrody, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, różne dodatki (np. za pracę w warunkach szkodliwych, pełnienie funkcji kierowniczych(...) będzie to miało znaczenie dla wysokości nagrody. Od płacy minimalnej zależy dodatek za pracę w nocy (choć nie wlicza się go do płacy minimalnej). Wynosi on 20 proc. stawki godzinowej i jest obliczany...

 • Raport bieżący nr 1/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie...