• Informacje na temat:

  najlepsze fundusze inwestycyjne 2010

Artykuły na temat: najlepsze fundusze inwestycyjne 2010
 • Polacy nie są wyjątkiem. Wszyscy Europejczycy muszą dłużej pracować

  ...wieku emerytalnego, następnego dnia stanęła cała komunikacja miejska. Nie działało metro ani autobusy - opisuje Dariusz Kazalski, dyrektor departamentu centrum inwestycyjne Deutsche Banku(...) pod uwagę, że tamtejszy rząd zamierza podwyższyć wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn tylko o dwa lata - do 67. roku życia. Wcześniej, bo w drugiej połowie 2010 r., podobną batalię rozpoczął rząd...

 • Fundusze PEManagers sprzedały udziały w Grupie eBroker. Kupującym Bauer Media

  Helix Ventures Partners FIZ (HVP), fundusz zarządzany przez Grupę Private Equity Managers (PEManagers), sprzedaje wszystkie udziały w Grupie eBroker. Kupującym jest Grupa Bauer Media,

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju, Biuro Informacji Kredytowej i Instytut Analiz i Ratingu podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem utworzenia wspólnej agencji ratingowej, której misją będzie wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Giełdowe ALTUS TFI SA odnotowało w maju blisko 100 mln zł napływów netto do niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przeznaczonych dla zamożnych osób prywatnych. Za sukces, mimo trudnego rynku, odpowiedzialne są akcyjne fundusze absolutnej stopy zwrotu, flagowej strategii inwestycyjnej firmy.

 • Najlepszy kwartał od 6 lat dla notowań surowców

  cen ropy i gazu wytraciły tempo. W drugim kwartale fundusze hedgingowe okazały się istotnymi nabywcami surowców i towarów, a liczba długich pozycji na te produkty wzrosła do najwyższego poziomu od dwóch

 • Historyczne zyski nie powinny być jedynym kryterium wyboru funduszu

  Dotychczasowe wyniki funduszu w niewielkim stopniu rzutują na jego potencjalne przyszłe dokonania. Warto o tym pamiętać i nie przykładać do historycznych stóp zwrotu funduszy zbyt dużej wagi.

 • Innova Capital, wiodący środkowoeuropejski fundusz private equity, potwierdził pierwsze zamknięcie funduszu Innova/6 wynikiem 194 mln euro, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem od zakładanego minimalnego poziomu kapitału w wysokości 150 mln euro. Jednocześnie w okresie 12 miesięcy do pierwszego zamknięcia, Innova osiągnęła 60 proc. limitu inwestycyjnego wynoszącego 325 mln euro.

 • EXPO w Astanie: Polska chce zaoferować to, co najlepsze

  Polski udział w wystawie Astana EXPO 2017 r. ma przyczynić się do zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Kazachstanem. Nowe rozwiązania w obszarze zielonej energetyki, zalesiania i wykorzystania paliw kopalnych, w tym węgla, to główne tematy, które znalazły się w polskim pawilonie na terenie EXPO.

 • FOR: Krótkowzroczne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że większość zmian w systemie emerytalnym i funkcjonowaniu OFE, które zostały zaskarżone przez Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich, było zgodnych z konstytucją. Należy podkreślić, że TK zajął się tylko wątpliwościami konstytucyjnymi zawartymi w złożonych wnioskach, a więc nie zajął się m.in. trybem błyskawicznego przeforsowania przez parlament ustawy o zmianach w systemie emerytalnym.

 • Raport bieżący nr 105/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych...