• Informacje na temat:

  najniższe wynagrodzenie 2012 r

Artykuły na temat: najniższe wynagrodzenie 2012 r
 • Wynagrodzenie świętego Mikołaja

  ...kolęd oraz zabawianie gości (w szczególności dzieci). Oczywiście od tego też uzależnione jest jego wynagrodzenie. Postanowiliśmy przeanalizować zarobki Mikołaja na przestrzeni lat 2012, 2013, 2015(...) - 255 zł, w 2016 roku najniższe stawki za wizytę Mikołaja oferuje Wrocław - 30 PLN, natomiast najwyższe Warszawa - 320 zł. Dynamika cen informuje, że opłaty za usługi Mikołaja wzrosły od 2012 roku...

 • Wynagrodzenia pozytywnie zaskoczyły

  Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu o 3,7 procent, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było w ubiegłym miesiącu wyższe o 7,8 procent niż rok wcześniej i wyniosło 4840 złotych i 44 grosze.

 • Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce i na świecie

  Zgodnie z Kartą nauczyciela, w skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki (np. za wysługę lat, motywacyjne oraz funkcyjne), wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa oraz nagrody i inne świadczenia.

 • Wynagrodzenie we wrześniu rok do roku wzrosło o 6,7 procent

  Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 6,7% r/r z 6,8% w sierpniu, kształtując się znacząco poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensem rynkowym (7,1%).

 • Wynagrodzenia w logistyce w 2012 roku

  Jak pokazują dane Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwyższe wynagrodzenia odnotowano w sektorze kompleksowych usług logistycznych. Mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła 4500 zł, a co czwarty zatrudniony zarabiał powyżej 7600 zł. Najniższe wynagrodzenia odnotowano wśród pracowników magazynu - 3000 zł.

 • Stopa bezrobocia najniższa od 7 lat

  Jak podał Główny Urząd Statystyczny bezrobocie w Polsce spadło do 9,7 proc. W końcu września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy była niższa zarówno w porównaniu z sierpniem, jak i analogicznym okresem ub.r. Stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc. wobec 9,9 proc. w sierpniu br.

 • Wynagrodzenia w Niemczech

  Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku na pobyt czasowy wyjechało do Niemiec 500 000 Polaków. Niemcy są również najczęściej wskazywanym przez nas kierunkiem emigracji zarobkowej. Ile wynoszą wynagrodzenia u naszych zachodnich sąsiadów? W której branży wynagrodzenia były najwyższe?

 • Kryterium najniższej ceny wciąż najważniejsze w zamówieniach publicznych. Zamawiający boją się odwołań

  Liczy się tylko cena - tak najprościej można opisać sposób wyłaniania najlepszych ofert w procedurze zamówień publicznych. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) alarmuje, że prowadzi to do patologii i dzielenia zamówień w niejasny sposób.

 • Wynagrodzenia w 2015 r. Wielu pracowników dostało podwyżki!

  Wielkimi krokami zbliża się nowy rok - czas podsumowań oraz postanowień. Jak 2015 rok zapisał się na rynku wynagrodzeń? Dla kogo był dobry, gdzie płace rosły najszybciej? Co przyniesie nam nadchodzący rok? Według analityków Sedlak & Sedlak , w 2015 roku wielu pracowników dostało podwyżki. Najlepiej opłacane było górnictwo i wydobycie, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8 284 PLN brutto...

 • Groszowa waloryzacja: W 2016 r. wzrost rent i emerytur oparty na inflacji

  Przywrócenie procentowej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych opartej na inflacji oraz na jednej piątej realnego wzrostu wynagrodzenia zakłada rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. W Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.