• Informacje na temat:

  najniższe wynagrodzenie 2013

Artykuły na temat: najniższe wynagrodzenie 2013
 • Wynagrodzenie świętego Mikołaja

  ...kolęd oraz zabawianie gości (w szczególności dzieci). Oczywiście od tego też uzależnione jest jego wynagrodzenie. Postanowiliśmy przeanalizować zarobki Mikołaja na przestrzeni lat 2012, 2013, 2015(...) było zapłacić najmniej w Krakowie - 30 zł, natomiast najwięcej w Łodzi i Wrocławiu - 200 zł, w 2013 roku najniższe ceny proponowano ponownie w Krakowie - 30 zł, z kolei najwyższe stawki odnotowano...

 • GUS notuje mocny wzrost wynagrodzeń

  W kwietniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1 proc. r/r i wyniosło 5575,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,7 proc. r/r i wyniosło 4123,26 zł.

 • Wynagrodzenia inżynierów w 2013 roku

  Przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 4050 zł - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Mediana wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim wyniosła natomiast(...). Mediany zarobków przekroczyły w tych sektorach 7000 zł (telekomunikacja i bankowość - 7800 zł, ubezpieczenia - 7100 zł). Najniższe pensje dostawali inżynierowie pracujący w nauce i szkolnictwie oraz...

 • GUS podał dobre dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

  W grudniu 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4379,26 zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rdr. Z kolei przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 1,1 proc. rdr - poinformował we wtorek danych Główny Urząd Statystyczny.

 • Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2013 roku

  Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & Sedlak, najwyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (mediana 3400 zł). Jak kształtowały się zarobki pracowników w różnych branżach tego sektora?

 • Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r.

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę - a będzie ono w przyszłym roku wynosić 1.850 zł - rzutuje na zakres odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków wobec fiskusa. Przesunie się granica kwalifikacji czynów polegających na uszczupleniu należności podatkowej. Wzrosną grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

 • Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2013 r.

  Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2013 roku Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn w 2013 roku ukształtowało się na poziomie 4500 zł. Kobiety zarabiały o 900 zł mniej. Co czwarta z nich otrzymywała wynagrodzenie niższe od 2500 zł. Wynagrodzenia 25 proc. mężczyzn wynosiły powyżej 7500 zł. Na wykresie 2. zaprezentowano dane dotyczące wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w wybranych...

 • Sektor MŚP z dużym potencjałem wzrostu

  Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najniższa w Unii Europejskiej. Liczne bariery utrudniają jednak rozwój tego sektora - wynika z raportu "Małe i średnie firmy w Polsce - bariery i rozwój" przygotowanego przez Polityka Insight na zamówienie Banku Zachodniego WBK.

 • Wynagrodzenia osób o różnym stażu pracy w 2013 roku

  Najmniejsze różnice w zarobkach osób o różnym stażu pracy odnotowano wśród pracowników szeregowych (osoby o stażu do 1 roku otrzymywały miesięcznie 2222 zł, a pracujące ponad 16 lat 2700 zł). Natomiast wynagrodzenie osób pracujących w firmach z przewagą kapitału polskiego było nawet o 79 proc. mniejsze niż pracowników zagranicznych przedsiębiorstw.

 • Rząd zwiększy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur

  Rząd przyjął propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zdaniem ekspertów milion emerytów otrzymuje miesięcznie poniżej 1000 złotych. Zdaniem ekspertów prognozowana waloryzacja świadczeń wyniesie w przyszłym roku 0,88 proc.