• Informacje na temat:

  najniższe wynagrodzenie w roku 2013

Artykuły na temat: najniższe wynagrodzenie w roku 2013
 • Wynagrodzenie świętego Mikołaja

  ...było zapłacić najmniej w Krakowie - 30 zł, natomiast najwięcej w Łodzi i Wrocławiu - 200 zł, w 2013 roku najniższe ceny proponowano ponownie w Krakowie - 30 zł, z kolei najwyższe stawki odnotowano(...) kolęd oraz zabawianie gości (w szczególności dzieci). Oczywiście od tego też uzależnione jest jego wynagrodzenie. Postanowiliśmy przeanalizować zarobki Mikołaja na przestrzeni lat 2012, 2013, 2015

 • GUS notuje mocny wzrost wynagrodzeń

  W kwietniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1 proc. r/r i wyniosło 5575,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,7 proc. r/r i wyniosło 4123,26 zł.

 • Wynagrodzenia inżynierów w 2013 roku

  Przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 4050 zł - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Mediana wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim wyniosła natomiast(...). Mediany zarobków przekroczyły w tych sektorach 7000 zł (telekomunikacja i bankowość - 7800 zł, ubezpieczenia - 7100 zł). Najniższe pensje dostawali inżynierowie pracujący w nauce i szkolnictwie oraz...

 • Wyższa płaca minimalna to mniej zasiłków na dzieci

  Na rosnącym najniższym wynagrodzeniu zyskają tylko rodzice dzieci niepełnosprawnych. Rząd postanowił, że najniższa pensja w 2020 r. będzie wynosić 2600 zł, rok później 3000 zł, a potem 4000 zł. Wprawdzie nie będzie miało to wpływu na świadczenie wychowawcze 500+, bo od lipca br. przysługuje ono na każde dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu, ale inaczej będzie w przypadku świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego (FA), których uzyskanie jest uzależnione od wysokości...

 • Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2013 roku

  Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & Sedlak, najwyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (mediana 3400 zł). Jak kształtowały się zarobki pracowników w różnych branżach tego sektora?

 • Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r.

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę - a będzie ono w przyszłym roku wynosić 1.850 zł - rzutuje na zakres odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków wobec fiskusa. Przesunie się granica kwalifikacji czynów polegających na uszczupleniu należności podatkowej. Wzrosną grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

 • Wynagrodzenia osób o różnym stażu pracy w 2013 roku

  Najmniejsze różnice w zarobkach osób o różnym stażu pracy odnotowano wśród pracowników szeregowych (osoby o stażu do 1 roku otrzymywały miesięcznie 2222 zł, a pracujące ponad 16 lat 2700 zł). Natomiast wynagrodzenie osób pracujących w firmach z przewagą kapitału polskiego było nawet o 79 proc. mniejsze niż pracowników zagranicznych przedsiębiorstw.

 • Emeryci na krawędzi finansowej katastrofy. Waloryzację w 2016 roku odczują tylko najbogatsi

  W przyszłym roku minimalne emerytury wzrosną o 5 zł. To efekt zaproponowania przez rząd procentowego wskaźnika waloryzacji.

 • Wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w 2013 roku

  Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach.

 • Rząd zwiększy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur

  Rząd przyjął propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zdaniem ekspertów milion emerytów otrzymuje miesięcznie poniżej 1000 złotych. Zdaniem ekspertów prognozowana waloryzacja świadczeń wyniesie w przyszłym roku 0,88 proc.