• Informacje na temat:

  napisac biznesplan

Artykuły na temat: napisac biznesplan
 • .... Jednorazowe wsparcie może wynieść maksymalnie 40 tys. zł. Jeśli napiszesz dobry biznesplan, masz też szansę na tzw. wsparcie pomostowe – po 1600 zł brutto przez 6 miesięcy. Dotacja w ramach programu(...). infolinii 19524. Regionalne fundusze pożyczkowe: co powinnaś zawrzeć w biznesplanie Udaj się do urzędu miasta lub starostwa w swojej miejscowości. Tam dowiesz się, gdzie działa fundusz pożyczkowy...

 • Kompania Węglowa przedstawiła górnikom założenia biznesplanu

  Osiągnięcie rentowności kopalń w 2017 roku, wzrost wydajności pracy, dalsza obniżka kosztów produkcji węgla, zmniejszenie zadłużenia oraz wdrożenie systemu wynagradzania uzależnionego od wyników spółki - to niektóre oczekiwania inwestorów wobec Polskiej Grupy Górniczej (PGG), przekazane górnikom przez zarząd Kompanii Węglowej.

 • Związkowcy z PGG chcą rozmów o podwyżkach i m.in. o przywróceniu "czternastki"

  ...przedstawienia przez zarząd PGG, w obecności pana ministra (energii - PAP) strategii Polskiej Grupy Górniczej do 2030 roku oraz przekazania stronie społecznej w całości biznesplanu dla połączonej firmy...

 • Połączenie z PGG jedynym ratunkiem dla holdingu - prezes KHW

  Połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) z Polską Grupą Górniczą (PGG) jest jedynym ratunkiem dla zadłużonego i zagrożonego upadłością holdingu - napisał w poniedziałkowym liście do załogi KHW prezes tej spółki Tomasz Cudny.

 • ...taka osoba musi podjąć decyzję, czym chce się zająć. Kolejny krok to przygotowanie biznesplanu. Jest on niezbędny zawsze, gdy chcemy starać się o dotacje: z urzędu pracy, z funduszy pożyczkowych, czy(...) pożyczek i wysokość rat fundusze ustalają indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj działalności oraz biznesplan. Czy jeszcze na jakąś pomoc można liczyć – ulgi w składkach, podatkach? Tak, są ulgi...

 • Projekt nowego modelu funkcjonowania KHW pozwala wyprowadzić spółkę z bardzo trudnej sytuacji - uważa jej prezes Tomasz Cudny. W liście do załogi prezes napisał o związanych z projektem "radykalnych decyzjach" i "mocno zmienionej strukturze" firmy w przyszłości.

 • ...otworzysz), podaj adres. Wpisz też numer telefonu lub mejil do kontaktu. O jaką kwotę występujesz Napisz, w jakiej wysokości ma być pożyczka oraz na jaki okres rozłożona spłata. Twój biznesplan Do wniosku dołącz biznesplan. Pomocne w jego napisaniu będą wskazówki, które znajdziesz na końcu formularza wniosku (przykładowe podajemy). Podaj składniki swojego majątku Napisz, co wchodzi...

 • Masówki w kopalniach: Górnicy nie zgadzają się na obniżkę wynagrodzeń

  Górnicze związki rozpoczęły we wtorek rano całodniową akcję informacyjną w kopalniach Kompanii Węglowej. Podczas masówek deklarują sprzeciw wobec obniżki wynagrodzeń górników, a powrót do rozmów uzależniają od wycofania wypowiedzenia porozumienia zawartego pół roku temu z zarządem.

 • ...przedsiębiorczości. W większości takich konkursów obowiązują podobne warunki. Trzeba przedstawić biznes- plan (przygotowywania biznesplanu można się nauczyć na e-learingowym kursie PARP – patrz ramka na poprzedniej(...) marketingu, księgowości i finansów, tworze- nie biznesplanu. Szkolenia są przeznaczone przede wszystkim dla osób prowadzących małe przedsiębior stwa. Więcej informacji (oraz zapisy na kursy) na...

 • Program restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej

  Program restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej zakłada osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w I kwartale 2017 roku - poinformował prezes Tomasz Rogala.