• Informacje na temat:

  niepełnosprawność

Artykuły na temat: niepełnosprawność
 • Według przepisów świadczenie pielęgnacyjne przysłu guje tylko opiekunom osób niepełnosprawnych, jeśli ta niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18...

 • Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Od 3. do 28. kwietnia br. można zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, aby zostać jej podopiecznym i beneficjentem biegu. Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym także osobom po amputacji.

 • Osoby, którym niepełnosprawność uniemożliwia głosowanie w lokalu wyborczym, mogą to uczynić w inny sposób.

 • Wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności na urlop dodatkowy

  Pracownicy niepełnosprawni, aby mogli korzystać z dodatkowych uprawnień w czasie stosunku pracy, muszą legitymować się orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Orzeczenia takie nie zawsze mają charakter bezterminowy, mogą też być wydane na określony czas. Ponadto stopień niepełnosprawności może ulec zmianie z wyższego na niższy i odwrotnie. Obniżenie stopnia niepełnosprawności do lekkiego wpływa na prawo do urlopu dodatkowego.

 • Milion Polaków pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ich liczba z roku na rok spada

  ...​Osoby, które straciły zdolność do pracy, mogą liczyć na rentę. Pobiera ją prawie milion Polaków. - Niepełnosprawność i niezdolność do pracy to dwie różne kwestie i nie każdy niepełnosprawny jest niezdolny do pracy - podkreśla Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS. Choroba nie musi oznaczać końca życia zawodowego.

 • Firmy rezygnują ze statusu zakładu pracy chronionej

  Spada liczba pracujących osób niepełnosprawnych - jest ich 20 tys. mniej niż przed rokiem. Powodem jest m.in. obniżenie wysokości dofinansowań.

 • Nie chcemy niepełnosprawnych

  Pracodawcy chcą zatrudniać przede wszystkim osoby zdrowe. Fałszywie interpretują termin "niepełnosprawność", a problemy osób niepełnosprawnych są im obce. Tak przedstawiają się wyniki badań, przeprowadzonych przez Grupę Trenerską Mentor na zlecenie organizatora kampanii społecznej "W pełni zaradni" - Grupy Eskadra.

 • Urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego pracownika

  Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych wynikają z przepisów odrębnych. Jednym z nich jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jednakże przywilej ten nie obejmuje wszystkich niepełnosprawnych, ale tylko tych, którzy zostali zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 • ...§ Od 17 września 2014 roku rozszerzony został katalog przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Są to przedmioty niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność, np. wózek inwalidzki, balkonik, sprzęt do ćwiczeń. Art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego.

 • Dostępność plus ograniczona!

  W kwietniu premier Morawiecki zapowiedział wprowadzenie Paktu na rzecz programu Dostępność Plus 2018-2025. W ramach tej koncepcji w najbliższych latach aż 23 mld zł zostanie przeznaczonych na inwestycje mające na celu likwidację barier w przestrzeni publicznej. Pieniądze będą pochodzić z funduszy krajowych, unijnych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG.