• Informacje na temat:

  nip 3

Artykuły na temat: nip 3
 • ...1 Kup kasę fiskalną, wybierając dostawcę, który oferuje także serwis. Powinien on być autoryzowany przez producenta lub importera kas. 2 Przeprowadź tzw. fiskalizację kasy. Uprawniony serwisant na Twój wniosek zapisze Twój NIP w pamięci fiskalnej i od tej chwili wszystkie transakcje będą w niej zapisywane. 3 Zgłoś fiskalizację w ciągu 7 dni do naczelnika urzędu...

 • Kto i kiedy musi mieć nadany NIP?

  NIP musi mieć każdy podatnik lub płatnik, poza osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT. Podstawę nadania tego identyfikatora podatkowego stanowi zgłoszenie identyfikacyjne. NIP przypisany jest do danej osoby lub podmiotu, ale może być przedmiotem sukcesji w przypadku przekształcenia formy prowadzenia

 • Pierwsze sprawy podatkowe Po podjęciu zatrudnienia należy zadbać o wypełnienie formularza NIP-3 (pracownik uzyska w ten sposób numer identyfikacji podatkowej NIP) oraz o wybór funduszu emerytalnego(...) zameldowani na pobyt stały (nawet w innej miejscowości). Dla urzędu skarbowego liczy się miejsce zamieszkania zgłoszone na formularzu NIP-3 podczas przyjęcia do pracy. Z doświadczenia wynika, że z reguły jest...

 • Sprzedaż towarów do Unii bez NIP-u PL trzeba skorygować

  Przedsiębiorca, który chce zawierać transakcje z innym przedsiębiorcą z UE, zanim rozpocznie współpracę, musi zarejestrować się jako podatnik VAT UE. Sprzedaż dokonaną bez NIP-u PL należy skorygować.

 • ...oraz NIP-2 i RG-1, aby spółdzielni przyznano numery NIP i REGON.

 • Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2015 r.

  Płatnicy, sporządzając PIT-11 za 2015 r., muszą wpisać identyfikator podatkowy podatnika. Osoby fizyczne - w zależności od statusu ewidencyjnego - posługują się w kontaktach z administracją podatkową NIP albo PESEL. To, co płatnik może zrobić, aby prawidłowo wypełnić informację o dochodach, to zwrócić się do podatnika o ujawnienie identyfikatora podatkowego oraz sprawdzić poprawność zapisu

 • Fiskus ma trzy miesiące na zwrot nadpłaconego podatku. Często następuje to szybciej, zwłaszcza jeśli rozliczamy się przez internet. Zwrot na konto jest korzystniejszy niż przekaz pocztowy (fiskus nie potrąca opłat manipulacyjnych). Podajemy numer konta na druku ZAP-3 lub NIP-7 (w zależności od tego, jak się rozliczamy). Druków tych nie trzeba składać corocznie.

 • Identyfikator podatkowy podatnika w PIT za 2017 r.

  Identyfikator podatkowy podatnika to obowiązkowy element rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym za 2017 r. - składanych zarówno przez podatników, jak i płatników. Identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej jest NIP albo PESEL. Problem z jego podaniem mogą mieć osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie roku, zamknęły firmę przed złożeniem rozliczenia czy muszą sporządzić kilka

 • Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. W skardze należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. W przypadku członka funduszu emerytalnego również numer PESEL, NIP i rachunku...

 • Od lipca kolejne zmiany przepisów o VAT

  Resort finansów planuje od 1 lipca 2018 r. wprowadzić kolejne zmiany do ustawy o VAT (projekt z dnia 13 lutego 2018 r.). Mają one dotyczyć m.in. zmiany definicji pierwszego zasiedlenia budynków, zmiany zasad wystawiania paragonów oraz faktur (w tym faktur VAT RR).