• Informacje na temat:

  notowania fundusze

Artykuły na temat: notowania fundusze
 • Zamrożony fundusz

  ...ten temat mówią. Na ogół - w Niemczech, Francji, w innych krajach - gdy sektor prywatny zmniejsza liczbę tworzonych miejsc pracy, wkracza w to sektor publiczny, tamtejsze fundusze pracy. Tworzy się(...), funduszem zarządza minister pracy, a nie minister finansów. My nie możemy pozwolić sobie na niewykorzystywanie FP. Państwo nie daje szansy na znalezienie pracy bezrobotnym, którzy zgłaszają się do...

 • Fundusze TFI wracają do łask?

  Miniony rok był już piątym z kolei, w którym wzrosła wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce. Na koniec grudnia wyniosła aż 259 mld zł, co oznacza że w ciągu 5 lat wartość oszczędności w nich ulokowanych powiększyła się o +144 mld zł.

 • GUS notuje drastyczny spadek naszych płac!

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2013 roku wyniosło 3680,30 zł; rok do roku wzrosło o 0,4 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 10,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Firmy w styczniu zatrudniały 5 mln 506,5 tys. osób.

 • Wyniki TFI - najlepsze fundusze akcji małych i średnich spółek

  Niespełna połowa funduszy z oferty TFI zakończyło wrzesień z zyskiem - Już po raz trzeci z rzędu najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcji małych i średnich spółek.

 • ...lokatę. Nie chce inwestować w fundusze inwestycyjne, ponieważ wie, że wiąże się to z ryzykiem poniesienia straty. A ona wyżej ceni sobie bezpieczeństwo oszczędności i pewność osiąganych zysków. z myślą...

 • Przez większą część sesji dzisiejsze notowania były dość spokojne z lekką dominacją podaży. Wpływ na to miały niekorzystne informacje odnośnie dodatkowego opodatkowania banków czy zniżki cen surowców. W ostatniej godzinie obraz sesji zmienił się jednak o 180 stopni, gdyż oddalony został scenariusz pełnej nacjonalizacji OFE.

 • ...notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 • W 2016 roku najwięcej dały zarobić fundusze akcyjne

  Choć miniony rok obfitował w niepokoje i zaskakujące wydarzenia, z powodu których wielu inwestorów uciekało od ryzykownych aktywów, to właśnie fundusze akcji przyniosły największe zyski, także na polskim rynku.

 • ​Amerykański potentat finansowy State Street zatrudni tysiąc osób. Otwiera biuro w Gdańsku

  ...instytucjonalnych, zwiększając ich kapitał na każdym etapie procesu inwestowania. Do klientów firmy należą m.in. korporacje, rządy państw, organizacje non-profit, fundusze emerytalne i inni menedżerowie...

 • Które fundusze dały zarobić najwięcej?

  - W kwietniu najwięcej dały zarobić fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (+3,9%) - Największych strat doświadczyły fundusze akcji tureckich (-5,7%).